Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ďábel neexistuje, ďáblové ano

31. 8. 2011

Jiří Vacek

Učení o ďáblovi jako o protipólu Boha, který je téměř tak mocný jako sám Bůh, mnozí považují za středověké tmářství.

Takový ďábel opravdu neexistuje. Existují pouze lidé, kteří v různé míře propadli silám zla a v souladu s tím i jednají. Jejich působení ve světě můžeme zřetelně vidět na lidech, jako byl Hitler či Stalin nebo různí inkvizitoři a s nimi i mnozí představitelé válečného Japonska a všichni, kteří jim uvěřili a věrně sloužili.

Zlé síly skutečně existují stejně jako lidé, kteří jim propadli neboli „ďáblové.“ Nemusíme věřit v ústředního ďábla, ale ďábelští jednotlivci skutečně existují.

V tomto smyslu nevíra v existenci ďábla je jeho vítězstvím. Tito ďáblové si nemohou nic lepšího přát než, aby lidé nevěřili v jejich existenci. Nevíra v jejich existenci jim umožňuje snadnější působení a konání zla.

Nejhorší „ďáblové“ jsou ti lstiví. Bible jim říká „vlci v rouše beránčím,“ „falešní proroci“ a také „lišky na vinici Páně.“ Ježíš proti nim neustále bojoval. Nazývá je farizeji, kteří vzali klíče od království nebeského, sami nevstupují a druhým zabraňují.

Jinak řečeno: odrazují nás od přímé stezky k Bohu. Kdo jim uvěří, je ke své obrovské škodě pro Boha ztracen. Tváří se jako vysoce etické a ušlechtilé bytosti, ale ve skutečnosti nás odvádějí od Boha. Poznáme je podle nespásné nauky, kterou nám předkládají k věření.

Zejména tvrdí, že záchrana světa má přednost před Bohem. Svět je podle nich pln nespravedlivě trpících a je naší povinností je zachraňovat. Věnovat se stezce k Bohu odsuzují jako sobectví a lenost.

Podle nich je ego i jeho svět božský a není buď vůbec oč usilovat nebo máme s úsilím přestat před dosažením Boha, kterému jak tvrdí, naše úsilí překáží v jeho působení v nás.

To vše jsou jen projevy sil zla, které se nás snaží odradit od návratu k našemu Otci do jeho nebeského království.

Učení o přítomnosti sil zla i v hledajících mnozí stále ke své obrovské škodě nevěří nebo si myslí, že oni jsou jich prosti. Nejsou. To je právě ono pokušení z modlitby otčenáš a proto se modlíme, abychom mu nepodlehly.

Potvrzení těchto mých názorů hledající může nalézt u každého pravého mistra včetně Ježíše.

V těchto dnech je hledající mohou nalézt v měsíčníku Medium, číslo květen 2011 v článku „Sluneční kapky a ochrana proti Satanaelovým duchům.“

Z článku vyjímám to podstatné o jejich pravých záměrech.

Jak bylo řečeno, jejich hlavním záměrem je klást člověku takové překážky, ABY SE NEMOHL POZVEDNOUT BLÍŽE K BOHU. V ČECHÁCH SE V DNEŠNÍ DOBĚ RODÍ MNOHO MYSTIKŮ. Ale jen málokteří dosáhnou vyššího vědění. A tak se také setkávám i s lidmi, kteří tvrdí, že se mystikou zabývají 20 let, ale neví nic. Kdo se hodlá věnovat esoterickým vědám, měl by vědět toto:

ÚPLNĚ KAŽDÝ A BEZ ROZDÍLU BUDE NAPADEN DUCHY SATANAELOVY TŘÍDY! To se stává v době, kdy je adept na takové úrovni, že mu schází jen málo k tomu, aby se vyšvihnul k vyššímu vědění. V tu dobu je napaden těmito duchy, což se projevuje tak, že začne mít v životě tolik problémů a je životem tak znechucen, že na nějakou mystiku nemá pomyšlení.

V Magicko-mystické společnosti Gnostické, kde jsem zasvěcoval adepty, jsem je úmyslně nechal napadnout a pak jsem je teprve učil, jak se těchto démonů zbavit. Adept se musí naučit stát se ušlechtilým. To znamená, zbavit se negativních vlastností, jejichž energií se démoni živí. To znamená nikomu nezávidět, nepomlouvat, nekrást, nelhat, nebýt alkoholikem, fanatikem, nebát se ničeho ani smrti, nebýt závislým na čemkoliv, nepatřit jiným ani sobě, neubližovat nikomu a ničemu a také, světe div se, nebýt komunistou. Démoni této třídy podporují komunismus, jelikož popírá Boha a duchovno. Jakmile si ponecháme jen jednu negativní vlastnost, duchů se nezbavíme.

Poučka z magie: Ve vědění je moc! A PROTO, STAŇME SE UŠLECHTILÝMI. Duchové nad námi ztratí svou sílu a většina problémů, které nás v životě potkávají, se nás nedotkne.