Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ego musí zemřít!

20. 4. 2011

Jiří Vacek

Ego nejen není božské, ale musí dokonce zemřít, chceme-li „vidět“ Boha. Tak nás poučuje bible i karmelitán a opravdový křesťanský mystik Wilfrid Stinissen. To se dozvídáme například na straně 65 jeho knihy „Noc je mým světlem.“

Doslova říká: „Setkání s Bohem znamená smrt právě pro ego.“ Jinými slovy součástí stezky je mystická smrt. Což není nic jiného než smrt ega.

Ego je podle autora „pokřivený člověk.“ My říkáme totéž, když mluvíme o člověku odpadlém od Boha.

Ego samo, pokřivení člověka, vzniklé odloučením od Boha, je takovou překážkou na cestě k Bohu, že musí nejprve zemřít, než jej můžeme dosáhnout.

Není proto božské, ale naprosto nebožské. Kdo opakovaně hájí ego jako božské jen druhé od Boha odvádí a nic víc. Není z Boha, ale je jeho nepřítelem.

Přátelé KV tak znovu ukázali svou pravou tvář. Pokud ještě teď někdo nechápe, co jsou zač, vysvětlení je zřejmé: je stejný jako oni.

Kniha je napsána duchovním praktikem a přináší užitečné poznatky pro všechny hledající. Autor si dokonce dovolí „šťouchnout“ teology „pro jejich strach z pantheismu.“ Určité meze z pochopitelných důvodů nemůže přestoupit. Je velmi pravděpodobné, že je seznámen s advaitou nebo s učením Ramana Mahárišiho. Přímo zmiňuje a dokonce doporučuje hatha jógu, která podle něho vybavuje hledající dobrým zdravím na stezku. To je jistě důležité. Přínosy hatha jógy jsou však mnohem duchovnější než pouhé zlepšení zdraví. I tak je jeho doporučení takovou malou vzpourou proti papežskému „Jóga je blud a škodí duši.“ Takových vzbouřenců je v církvi víc. Přízni papežů se rozhodně netěší.

Škoda, že papež nedopřává sluchu lidem jako je autor a místo toho si hraje na vševědoucího. Ve skutečnosti jen odhaluje svou nevědomost a nedostatek snášenlivosti.

Kniha rozhodně stojí nikoliv za přečtení, ale za prostudování.

Přemýšlivému hledajícímu se přímo nabízí srovnání s jeho současníkem Otcem Piem. Obou si hluboce vážím. Nemohu však přehlédnout, že Otec Pio je nejprve katolík a pak mystik. U W.Stinissena je tomu opačně. A to je dobře. I Ježíš byl mystik a nikoliv katolík.