Jdi na obsah Jdi na menu
 


Existuje pouze jedna energie a síla

5. 2. 2015

Jiří Vacek

 

Vše stvořené je činností jedné jediné božské energie a její síly. Tu zevní, tvarovou část stvoření vytváří sama sebou tak, že se sama stává světem.

Ač je jen jedna síla, je rozlišená podle svých činností od neživé hmoty přes živou hmotu, duševní schopnosti, kterým říkáme mysl až po duchovní světlo, které je jejím nejvyšším ještě božským projevem.

V člověku je tato síla projevena jako jeho tělo, životní síla neboli prána a mysl. Prací se životní silou je možné dosáhnout i vytvoření světla, které je jejím nejvyšším duchovním projevem.

Z projevů této božské síly je zřejmé, že není pouze neživou a nerozumnou energií, jako je například mechanická energie, ale že má i božskou inteligenci a jasnou zákonitost, kterou se řídí.

Z božské podstaty této síly vyplývá, že je nezničitelná. Je pouze možné ji převádět z klidu do pohybu a opačně a také měnit z jedné její podoby do druhé.

Tam, kde působí více sil současně, což je náš celý život, tam se jejich účinky vektorově sčítají nebo odečítají. To znamená, že záleží jak na velikosti dané síly, tak na směru, kterým působí. Všeobecně platí, že síly dostředivé a odstředivé se navzájem ve výsledku ruší podle své velikosti. Vítězí ty silnější. Dobro a pravda nevítězí ve světě samovolně, protože jsou dobré a pravdivé, ale jsou-li silnější. Spoléhat, že zvítězí pouze svým dobrem a pravdou není oprávněné.

Vlastnosti božské síly využíváme v praxi vnitřní pránájámy: měníme životní sílu ve světlo. Další možnosti využití jsou například posilování tělesné energie a zdraví i ovládání mysli.

Sexuální projevy jsou rovněž ve své podstatě působením životní síly. Jejich účinné ovládání je proto možné s využitím vyložené zákonitosti. Při vnitřní pránájámě vedeme sílu z 2. čakry nad hlavu, kde se mění ve světlo. Pokud důsledně vedeme ve vnitřní pránájámě sílu nad hlavu, výsledkem je vždy, ať si to uvědomujeme nebo nikoliv, celkové zeslabení sexuální touhy. Soustředěním v 2. čakře je naopak možné ji zesílit. Tímto způsobem je možné účinně ovládat sexuální touhu a její projevy.

Vnitřní pránájáma je pevnou součástí naší meditační praxe, ve které pracujeme s pránou neboli životní silou. Proto je důkladné pochopení síly, se kterou pracujeme a zákonitostí, kterými se řídi, naprosto zásadní pro získání plného prospěchu pro náš duchovní vývoj.