Jdi na obsah Jdi na menu
 


Guru Rinpočhe - O překážkách na duchovní cestě (14. 5. 2010)

19. 6. 2016

Z archivu Jiřího Vacka

o-prekazkach.pngV malé knížečce se Guru Rinpočhe zabývá nesprávnými názory naší mysli, které nám brání v dosažení poznání a vysvobození. Příhodně je nazývá démony. Skutečně také jako zlí duchové působí. Mají i jak sílu, tak i určitou vědomou inteligenci, které společně směřují k tomu, aby svůj obsah uskutečnily. K tomu potřebují, aby se nás, našeho vědomí zmocnily.

Pro jejich zneškodnění je na prvém místě důležité je znát. Pokud je nedokážeme rozpoznat, nemůžeme s nimi ani pracovat.

Martin Tomeš tyto „démony“ sestavil do přehledné tabulky, abychom se s nimi mohli důkladně seznámit. K velkému zadostiučinění jsem shledal, že se tabulka neliší od toho, co učím. Považuji zejména za důležité, že mezi „démony“ je například soucit, který se projevuje zachraňováním světa. Zastírá nám jasný pohled a bez opory nauky svádí právě mnohé buddhisty ze správné cesty. Vedeni falešným soucitem a přesvědčením, že každý, kdo trpí, trpí nespravedlivě, rádi opouštějí stezku a místo, aby se zabývali vlastní nespravedlivostí před Bohem a napravovali ji, zachraňují svět. Démoni se pak radují.

Tabulka zahrnuje i další, často osudnou chybu  hledajících, jímž je kritika mistra. Končí tím, že jim mistr uzavře zdroj pomoci.

Také uvádí projev duchovní nadutosti typu „vím již vše a nejlépe a vše, co mne napadne, je pravda“. Tento omyl nám účinně brání před pochopením pravdy a drží pevně v moci našich omylů.

Celý text je vlastně o rozlišování. Chápat proto nabádání „vidět vše čisté“ jako radu, abychom přestali rozlišovat dobro a zlo, by bylo velkým nepochopením. Máme se snažit o nazírání podstatné, neviditelné božskosti, prázdnoty, vědomí Já jsem všech bytostí i věcí. Jen to je čisté.


Překážky na duchovní cestě k vysvobození

Guru Rinpočhe řekl: „Těch, kteří praktikují Dharmu, je tolik jako hvězd na nebi. Ale ti, kteří nepodléhají vábení démonů, jsou vzácní jako slunce s měsícem. Nebýt tohoto narušování, sebeuskutečnění by bylo možno dosáhnout v jediném roce… Proto je třeba démony odhalit a přemoci.“

 

Démon/Překážka Příznaky Lék
Démon lenosti a vulgárního realismu Vymizení víry v Dharmu; nenávist k nepřátelům; závislost na svých blízkých; pohlcení v soutěživosti a různých činnostech; zapomenutí na smrt; zanedbávání Dharmy Nalézt zkušeného gurua, který je pramenem nezlomné víry; meditovat nad smrtí a pomíjivostí; opustit malé věci a oddat se dílu Dharmy
Démon pozměňující záměr Naši bližní, kteří nám říkají: „Nepraktikuj dharmu!“ a vytvářejí nám různé překážky; přesvědčení, že nejlepší ochrana před nepřáteli je duch soutěživosti a bohatství; odkládání Dharmy ze dne na den Důvěřovat výhradně v ochranu gurua a nejvyššího ochránce; rozhodovat o sobě sám a neptat se na radu běžných lidí
Démon nedůvěry v gurua Pokládání gurua za sobě rovného; slepota vůči jeho přednostem a hledání chyb na něm; pomlouvání mistra; zneužívání učení k získání majetku a vlastní obživě Nahlížet gurua jako samotného buddhu
Démon odvrácení Myšlení na ženy, peníze záliby a nečistý obchod; opuštění duchovní praxe a sanghy; závislost a zároveň nechuť ke světu Vytvořit v sobě nezvratné předurčení k praxi nejvyšší Dharmy a setrvat u ní se vším úsilí; vyhýbat se svodům a činům odporujícím Dharmě; přemítat o životě velkých světců
Démon ignorování podstaty Učení Poučování druhých na základě pouhé teoretické znalosti; pocit, že vše víme; zanedbávání praxe Mít neustále na paměti duchovní nauky a otevírat se celé hloubce jejich smyslu
Démon vlastností, které obdivují druzí Stoupenci či uctívatelé; zaslepení sám sebou; přesvědčení o vlastní učenosti; chtivost po slávě Přebývat delší dobu o samotě a věnovat se výhradně Dharmě
Démon metafyzických náhledů Činění jednostranných rozdílů mezi svým pohledem a pohledem druhých (z Dharmy se stává pět jedů) Zanechat vší doktrinální rivality a upřednostňování, cvičit se v porozumění tomu, že vše je čisté
Démon pochybností (protiklad moudrosti) Myšlenky zda mít či nemít rád Boha, touha ovládnout duchy, sklon dělat různé činnosti, aniž bychom dokončili meditaci; touha mít kontrolu nad situacemi a vydávat destruktivní zvuky Dát průchod přirozenosti a posilovat samaje těla, řeči a mysli; nekoncentrovat se na atributy a znaky jidamu
Démon narušování praxe Neschopnost snášet utrpení; přerušování duchovní praxe; spoutanost během meditace Přemítat o neštěstí a utrpení samsáry
Démon dákiní, krásných víl Pokládání se za jógína; zplození mnoha dětí, o které nejsme schopni se řádně postarat Skoncovat s partnerskými svazky a nedbat názorů druhých lidí
Démon prázdnoty Tvrzení: „Nic není“; zaměňování ctností za hřích; ztráta víry v duchovní stezku, Tři klenoty a gurua a ztráta účasti s ostatními bytostmi Pěstovat ctnosti; očišťovat se od chyb; cvičit se v chápání toho, že vše je čisté; rozvíjet vroucnost; pochopit provázanost všeho a neoddělitelnost prázdna (Vědomí) a soucitu
Démon soucitu Touha pomáhat ostatním a zanedbávat vlastní praxi Rozvíjet dále nezištnou soucitnou mysl, ale tentokrát se jí nenechávat vést
Démon „dobré rady“ V masce Buddhy či guru nám říká: „Pracuj pro druhé“ nebo „Práce pro jiné je praxí“ Rozpustit tyto rady ve Vědomí v aspektu moudrosti – pokud zmizí, byl to démon „dobré rady, pokud ne, je to skutečná instrukce.
Démon cesty jógiho Pití; bláznivé chování; nerozvážné činy protiřečící Dharmě Odebrat se na odosobnění; praktikovat učení vnitřního tepla tummo; zůstat lhostejný ke všem deseti věcem světa

 

„Dokud nedosáhneš stavu Buddhy, budou se překážky démonů neustále objevovat jedna za druhou. Pokud však přemůžeš vše, co odvádí, a oddáš se úplně praxi dovršení, žádný démon si k tobě nenajde cestu“

Guru Padmasambhava