Jdi na obsah Jdi na menu
 


Já jsem nejvyšší moc a síla

10. 4. 2015

Jiří Vacek

Já jsem, vědomí Já jsem, je nejvyšší moc a síla. Proč? Protože je Bohem. Celé stvoření, všechny světy a bytosti existují pouze ve vědomí a jen tehdy, jsou-li uvědomovány. Bez vědomí nic neexistuje ani existovat nemůže, protože vědomí je základ existence všeho stvořeného a vše co existuje, existuje působením jeho bytí. Sebe si vědomé bytí, kterým vědomí je, propůjčuje nejen existenci všemu stvořenému, ale i jeho moc a sílu.

Moc vědomí je řízena jeho pozorností: kam směřuje jeho pozornost, tam proudí i jeho oživující a posilující moc. Čemu pozornost nevěnuje, tomu svou moc odnímá a to slábne a přestává pro ně existovat. Řízením pozornosti vědomí, čemu ji věnujeme, ale i odnímáme, je proto možné vědomě moc a sílu vědomí řídit a využívat v naší praxi i v zevním životě.

Tuto pravdu znají všichni mudrci a znal ji i Ježíš a také ji učil. Jeho výroky: „Oč budete prosit v mém jménu, to všechno udělám“ (Jan kap. 14 a 16), vyjadřují pravdu o nejvyšší moci vědomí Já jsem.

Ježíšovo jméno, stejně jako boží jméno jsou synonyma vědomí Já jsem. Vědomí Já jsem je základem absolutna i všech stvořených bytostí.

Ježíš nás učí používat i využívat moci vědomí Já jsem k naplňování našich proseb. Prošení ve jménu Já jsem je nejvyšší a také nejúčinnější modlitbou, která, jsou-li splněny nutné podmínky, je vždy vyslyšena a naplněna. Modlitba v božím jméně není modlitbou slovní ani k určité osobě, byť i božské. Je doslova modlitbou k moci a síle vědomí Já jsem. To nejprve ovšem musíme znát a uvědomovat si je, abychom se k němu mohli modlit, prosit je o naplnění našich přání.

V praxi prosíme tak, že si uvědomíme vědomí Já jsem a k němu se obracíme s prosbou o vyslyšení a to s plnou vírou, že budeme slyšeni. Prosbu buď opakujeme vyjádřenou stručně slovy nebo ji jen držíme beze slov ve vědomí.

Důraz v této nejvyšší modlitbě není na prvém místě v soustředění na samotnou prosbu, ale na vědomí. Na ně směřujeme pozornost s přáním o vyplnění. Vždy tak činíme zásadně v postoji: „Buď vůle tvá a nikoliv má“. Ten nás chrání od vyslyšení přání, která by nám neprospěla, ale uškodila například duchovně. Také máme vždy a na prvém místě prosit o prospěch duchovní i když prosby o pomoc v našem životě ve světě nejsou předem vyloučeny. Nesmí však nám překážet na stezce.

Existence nejvyšší moci vědomí těm, kteří si uvědomují vědomí Já jsem, poskytuje i možnost získání nejvyšší možné ochrany v životě duchovním i zevním, jaká existuje, pokud se k ní uchylujeme a využíváme ji. K tomu nestačí pouze spočívat ve vědomí Já jsem a pouze si je uvědomovat. Musíme se s láskou k němu působení jeho moci v pokoře otevírat a odevzdaně je nechávat působit nejen v sobě, ale v celém našem světě. V tomto postoji držíme svou bytost i náš svět ve vědomí Já jsem a necháváme jeho moc svobodně působit a konat v plné víře v její nejvyšší dobro, které nám přináší a poskytuje.