Jdi na obsah Jdi na menu
 


Já jsem

28. 2. 2021

Jiří Vacek

Ježíš nás učí: Já jsem dveře do království nebeského.

Tomu dobře rozumějme, protože jeho výrok má více významů.

Ten nejcennější je, že Ježíš jako spasitel a mistr nás vede k Bohu do jeho sídla, jímž je království nebeské neboli božství.

Hlavní význam "Já jsem" je však vědomí sama sebe, které je naší i Boží shodnou podstatou. Liší se v množství. "Já jsem", je naše vlastní vědomí i vědomí Boha, ale ani ono není ještě nebeským královstvím, ale pouze dveřmi neboli vstupem do něho. Těmito dveřmi, které jsou dveřmi do "božího příbytku" je nejprve nutné projít, abychom se v něm ocitli.

Jinak řečeno: Jen dlouhá meditace na vědomí Já jsem neboli trvalé spočívání v tomto vědomí, zabezpečuje pobyt u Boha, který Ježíš nazývá královstvím nebeským. Víra v toto vědomí a láska k němu jsou nezbytné, ale samy nestačí. Musíme být vědomím Já jsem a to trvale.

I zde je však ještě pokračování, výstup k Bohu, vstup do božské jednoty, poznání neprojeveného, nestvořeného, neomezeného a neměnného vědomí, samotné schopnosti být si vědom stvoření, tak na prvém místě i toho, z čeho vše stvořené vzniká.

Vstup do této oblasti - nebeského království, jsou právě dveře, vědomí Já jsem. Sledujeme-li kde a jak či z čeho vzniká, dospějeme k absolutnímu vědomí. Vědomí Já jsem je právě oním klíčem, pokud jej máme, známe a žijeme, klíčem k absolutní Skutečnosti Já jsem.

Pak zjišťujeme, že vše je jen jedna jediná Jednota, která je vším a ve všem.

Vědomí Já jsem je jediným vědomím, stvořitelem i stvořeným, životem, tvořivou mocí, poznáním. Je alfa i omega, neboli začátkem i koncem všeho, i vším mezi tím, je vším a ve všem od začátku projevu až do jeho konce.

Absolutní vědomí je absolutní Já, Bůh i Já vědomých stvořených bytostí. Je základem jejich individuality, který se rozvíjí postupně z tohoto základu do dospělé bytosti.

Absolutní Já dodává vědomí sama sebe všem stvořeným bytostem.

Jelikož absolutní i bytostné Já jsou v kvalitě totožné i nerozlišené, je možné rozšiřováním vědomí osobního dospět k poznání Boha, absolutního vědomí a všeho dalšího.

Nejvyšší cíl jógy i křesťanské mystiky, výstup k Otci jsou jedno a totéž. Jejich základem je odhalení vědomí Já jsem jedince a práce s ním. Jedno jediné Já jsem je tak společně neprojev a projev a tím i božství.

Absolutní vědomí, které je nestvořeným neprojevem, je zdrojem veškerého projevu neboli stvoření a nejen to.

On vše tvoří, ale i zná vše stvořené a navíc zná sama sebe, svou existenci.