Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak poznat Boha

3. 3. 2015

Jiří Vacek

„Jestliže chceš poznat Boha, napřed poznej sama sebe“. (Evagrius Ponticus)

„Já jsem, vědomí Já jsem je Bůh“. (Mojžíš)

„Já jsem, vědomí Já jsem je cesta, pravda, láska, život i dveře do nebeského království“. (Ježíš)

Jestliže božstvím Boha je vědomí Já jsem, jediným způsobem, jak se s Bohem v tomto jeho základě spojit, je objevit je v sobě. Bůh je vždy všudypřítomný a proto je i v nás a dokonce právě teď jako naše pravé Já. Vše potřebné k jeho objevení v nás je obrácení pozornosti vědomí, kterým jsme, na toto vědomí a současně odstranit všechny překážky, které nám v jeho uvědomění brání.

Proto se beze slov dotazujme: „Kdo jsem?“ V čisté mysli dostáváme odpověď beze slov uvědoměním vědomí: „Já jsem ten, který si mocí svého vědomí uvědomuje Já jsem a vím, že jsem to Já, kdo jsem. Jsem a vím, uvědomuji si sám sebou, vědomím, kterým jsem, že jsem“.

I když Já jsem jsou dvě slova, nevyjadřují dvojnost, ale naopak nedílnou jednotu Já, vědomí a jeho bytí. Já existuji jako jedno jediné sebe si vědomé bytí. Bytím Já je jeho vědomí.

Dvojnost, ale nikoliv rozdělení, ale rozlišení je všude tam, kde je vztah sebe si vědomého pozorovatele, který si uvědomuje předměty v Sobě, ve vědomí, kterým je.

V Já je nezbytné spočívat s láskou k němu, v pokoře a odevzdanosti do jeho moci. Nestačí pouze spočívat ve vědomí Já jsem. Máme v něm spočívat s láskou k němu v poznání, že je Bohem a v pokoře se otevírat a odevzdávat jeho působení v nás v postoji: „Děj se tvá vůle“. Pravá odevzdanost je právě toto.

Já v nás působí svou mocí, jak mu naše vnitřní překážky umožní a jak ho my sami používáme, čemu jej věnujeme. Jeho moc v nás roste jeho usilovným a vytrvalým uvědomováním s naší pokorou, odevzdaností a láskou.

Také platí: čím víc překážek jeho působení odstraníme, tím víc jeho moc v nás roste. Nejhorší překážky jsou beze sporu city, které plným právem označujeme za zlé. Jsou to zejména neláska, nepřátelství, hněv, zloba, pýcha a závist.

Kdo je nerozpouští, nejen nemá výsledky v meditaci, ale silou v meditaci získanou toto zlo v sobě jen posiluje. Nakonec jej odvede ze stezky, což je naprosto zákonité.