Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se zlo trestá

26. 11. 2006

Jiří Vacek

Moji odpůrci jsou silná a zlá ega a jejich tvrzení vycházejí z jejich nevědomosti a zla, kterým trpí. Proto vidí vše obráceně.

Například tvrdí, že si mistr musí nechat vše líbit, že musí se vším souhlasit, nesmí žáky kritizovat, žáci si mohou dělat, co chtějí. Nemusí mistra respektovat a mohou například přebíhat od jednoho mistra ke druhému. Nemají ani povinnost mistra bránit. Tyto představy nejsou nic jiného než představy zvráceného ega, které by si přálo, aby mistr byl jeho věrným sluhou. Když těmto měřítkům ega mistr nevyhovuje, mají jednoduché řešení: není mistr. Vězí v egu, ve stavu odpadlém od Boha, ale jsou neomylní jako Bůh.

Většina známých mistrů se chová v rozporu s těmito „kriteriemi“. Stačí si přečíst Starý nebo Nový zákon. Rozhněvaný a bojující Mojžíš, Ježíš s bičem v ruce, jeho tvrdé odsuzování farizeů, apoštol Petr zabíjející manžele, kteří jej chtěli oklamat – nikdo z nich nebyl proto mistrem.

I Ramana Maháriši, který si nechal mnoho líbit, dovedl se vzepřít, a když mu nebylo vyhověno, pohrozil odchodem nebo prosadil svou vůli například proti záměrům vedení ášramu, pomocí Annamalai Swamiho, jak poslední popisuje ve své knize. Od těch, které vedl stezkou odevzdanosti, vyžadoval naprostou poslušnost. Také oceňoval ty, kteří jej bránili proti pomlouvačům.

O. Nydahl nesouhlasí s přebíháním žáků od jednoho mistra k druhému a velký mistr Nitjananda od sebe rovnou žáky jiných mistrů vyháněl a nebral si při tom rukavičky.

Ani on ani Muktananda si nenechali líbit urážky nebo neuctivé chování. Nitjananda dokonce zastavil svou siddhi vlak, ze kterého byl vykázán. Nedovolil mu odjet dříve, než jej viník poprosil za odpuštění. Muktananda opět urážkám čelil tak, že původce přinutil, aby si sám vykopal hrob, že jej zabije. Nakonec provinilce, který zkrotl, propustil.

To je jen pár příkladů, jak se skuteční mistři chovají. Jasně dokazují, že představy těch, kteří soudí, že mistr je tu proto, aby snášel jejich sprostotu a neúctu, jsou zcela mylné. Jejich vykřikování má jediný výsledek: žádný mistr se jich neujme. Nemá k tomu nejmenší důvod. Tím ztrácejí na dlouhou dobu jakoukoliv naději na vysvobození.