Jdi na obsah Jdi na menu
 


K setkání na Morávce letos v květnu

25. 6. 2013

Jiří Vacek

Jak vypadala letošní květnová Morávka, jsem popsal v duchovním skriptu „Vanutí Ducha svatého a výstup k Otci“. Ať si je každý přečte, aby byl správně informován. Napsal jsem je dříve, než vznikla vřava kolem obsazování podzimní Morávky.

Tato vřava je smutným výsledkem toho, že nikdo nechce slyšet má varování:

„Nestačí pouze meditovat, ale je ještě potřebnější rozpouštět zlé síly, které nás ovládají a hlavně ego“.

Ty zlé vášně, které se rozpoutaly kolem obsazování Morávky, jsou právě výsledkem působení sil zla, které meditující nejen nerozpouští, ale naopak jednají plně pod jejich vlivem.

Již jednou taková situace ve skupině byla a i pro ni plně platí, co jsem napsal v duchovním skriptu „Důrazně, důrazněji, co nejdůrazněji“.

Bohužel někteří hledající i přátelé pod vlivem své neočištěné mysli se chovají jako například fandové fotbalistů Sparty a nikoliv jako praví hledající. Z jejich projevů je cítit, jak jimi cloumá nenávist a zloba neboli smrtelné duchovní hříchy a ještě si myslí, jak jsou spravedliví. Nejsou. Jsou v moci svého zla a ega, které nerozpouštějí. Taková je pravda.

Fakta jsou pak taková. Jirka s Evou mě již dlouho doslova nutí, abychom zrušili jednou pro vždy semináře na Morávce a dávali znát, že na ně nechtějí již jezdit.

Vyhověl jsem a nekonal se seminář v lednu. Byl ve Zlenicích.

Jarní seminář na Morávce jsem ponechal z více důvodů. Nepovažoval jsem za správné jej zrušit z ohledů na Leoška Kubína, který obětavě semináře od roku 1995 pořádá. To by byl nevděk. Mnoho přátel zejména z této části Moravy a Slovenska si tento seminář oblíbilo a my sami s Miluškou jsme tam jezdili rádi.

Na druhé straně jsem sledoval s obavami zdravotní stav Leoška, který vzbuzoval obavy, zda je schopen konání těchto seminářů zabezpečit.

Proto jsem zcela jasně Jirkovi a Evě řekl, že o zrušení Morávek se rozhodnu až na konci této květnové. Mojí vinou rozhodně nemuseli nějaké termíny ve Zlenicích zrušit.

Nakonec Leošek byl tak vážně nemocen, že aby se květnová Morávka mohla vůbec konat, musela ji plně za něj organizačně zajistit Pavla Gruntorádová. Leošek na Morávku pro nemoc ani nepřijel. Stálo jí to a několik dalších mnoho sil i času, které nám obětovala. Je proto naprosto nepatřičné a neslušné psát na adresu Pavly nepěkná vyjádření. Něco takového nesmí hledající napsat. Není to skutečně nic jiného než síly zla, které takové pisatele ovládají.

Na naléhání přátel, aby Morávky pokračovaly, jsem svolil ke konání podzimní Morávky, ale pouze jednoho běhu a ne dvou, jak bylo zvykem. Vedly mě k tomu i další důvody.

1) Jirka s Evou neprojevují nejmenší zájem na Morávky jezdit a já ani další mistři jsme nebyli schopni 2 týdny Morávky zabezpečit.

2) Dvoutýdenní seminář, jeho vedení, mě natolik vyčerpalo, že jsem byl na pokraji zhroucení a naprosto vyčerpaný, jak popisuji v duchovním skriptu „Vanutí Ducha svatého“. Proto jsem se rozhodl dvoutýdenní seminář již nikdy nevést. Tím spíš, že hrozilo nebezpečí, že ve větším rozsahu jej budu muset zabezpečovat sám i proto, že Jirka s Evou nejevili nejmenší ochotu na Morávku jezdit.

Pavla Gruntorádová svolila organizační podzimní setkání zabezpečit v případě, že by Leošek opět nemohl.

Zájem o podzimní Morávku v trvání 1 týdne nedal možnost vyhovět všem zájemcům. Proto Hynek, aniž by mě něco řekl, sestavil předběžný seznam těch, kterým se účast na Morávce nabídne. Jelikož ji povede i on, je tento postup oprávněný.

Když jsem se o seznamu dozvěděl, zdůraznil jsem Pavle, že pokud někdo z mistrů se bude chtít semináře zúčastnit, musí mu to být umožněno.

Zásadně a důrazně musím odmítnout názor, který ve vřavě kolem Morávky zazněl a který kritizoval výběr účastníků.

Plně a vždy platí, že žáky si vybírá mistr a nikoliv žáci mistra. To platí i o účasti hledajících na společných meditacích s mistrem. Meditovat s mistrem není právem žáků, ale je to přesně opačně: je obrovskou milostí, na kterou nemá nikdo nárok.

Dokud bylo na seminářích dostatek míst, tak se výběr neprováděl. Když je míst pro velký zájem málo, je výběr nutný. Je samozřejmé, že přednost mají ti opravdoví.

Taková je pravda kolem Morávky. Kdyby Jirka s Evou projevili zájem se podzimní Morávky zúčastnit, mohla se konat v rozsahu dvou týdnů jako dřív. To neučinili. Proto se jen smutně dívám, jakou vřavu neřízené a neočištěné mysli hledajících dokázaly z této situace vytvořit.

Škodí tím, že místo očisty se nechávají ovládat silami nepřátelskými Bohu, na prvém místě sami sobě. Za takového stavu své shovívavosti vůči zlu, nemají nejmenší naději na duchovní pokrok.

Škodí celé duchovní skupině, protože ji svým zlem doslova rozkládají. Místo lásky a přátelství k Bohu, ke svým bližním, ale i k sobě, šíří nekontrolovatelné zlo.

Kdo jakýmkoliv způsobem toto zlo podporuje místo správného přístupu, není o nic lepší. I on je v moci zla, které mu vládne.

Znovu a po sté: jediným řešením potíží se zlem je jeho úplné odstranění z naší mysli a hlavně rozpuštění zla největšího, jímž je samo ego. Házení zla na druhé nikam nevede. Neříká snad Ježíš, že je máme milovat a nikoliv, navíc nespravedlivě, osočovat?

Znovu zdůrazňuji: Pavla svou obětavostí zachránila konání květnové Morávky, protože Leošek toho nebyl schopen. Zaslouží si proto dík nás všech a nikoliv nepěkné a důvody nepodložené dopisy. Ti, co jí je napsali, by se jí měli omluvit.