Jdi na obsah Jdi na menu
 


K zmatku hledajících

1. 11. 2011

Zuzana Koubová

Jedným zo spôsobov, ktorý môže pomôcť k odstráneniu "zmatku hledajících" je, že sa každý sám za seba vráti vo vspomienkach do toho obdobia svojho života, kedy sa s p.Vackom, jeho náukou a pomocou na meditáciách a seminároch ešte nestretol. Myslím, že pre toto obdobie by bol tento názov "zmatek hledajících" oveľa trefnejší, kedy sme doslova zmätene hľadali Boha a samých seba, ale nevedeli sme kde a ako..

Potom prišiel čas v živote každého z nás, kedy sme po prvý krát narazili či už na knihu p.Vacka, na prvú meditáciu s ním, na jeho prvý seminár, a  ten zmatek sa zrazu začal vytrácať. Konečne sme sa začali dozvedať to, čo sme všade tak zúfalo hľadali a čo nám všetkým, ktorí sme súčasťou našej  duchovnej školy tak zásadne zmenilo životy. Začali sme miesto dovtedajšieho tápania v temnotách zmysluplne na sebe pracovať pod vedením a s pomocou Majstra p.Vacka, jeho duchovnej sily, Svetla a ním vypracovanej náuky dovedenej k takej dokonalosti, že dalšie otázky a pochybnosti ani nemajú šancu vznikať. Každý z nás pod jeho vedením prešiel kus Cesty, prekonal veľa prekážok a odviedol s jeho pomocou na sebe veľký kus práce.

Platí, že náš vzťah k Majstrovi je odrazom nášho vzťahu k Bohu. Toto platí pre každého žiaka, či už pre hľadajúcich v egu, alebo pre Majstrov našej školy menovaných p.Vackom. Pokiaľ je tu Majster v tele, čo pan Vacek je, tak jeho žiak, ktorý sa vďaka nemu stal Majstrom je stále jeho žiakom.V tomto druhom prípade, kedy sa žiak sám stal Majstrom, by sa mal tento vzťah Majster a žiak vyvíjať k stále väčšej vnútornej Jednote so svojím Majstrom, a tým aj s Bohom, a nie, ako to niektorým egám tak imponuje - byť iným, svojským, a robiť si, čo sa mu zachce, napriek výhradám Majstra. Aj tu stále platí, že Majster učí a žiak sa učí. Ak Majster poukáže na žiakove prípadné nedostatky a chyby, žiak sa má usilovať ich odstrániť. Práve tu sa prejavuje pravá pokora pred Bohom, ktorý pôsobí cez Majstra. A je to práve v uznaní vlastných chýb a nedostatkov a v ich odstraňovaní, obzvlášť pokiaľ ide o nesprávne názory, ktoré sa týkajú náuky.

Platí aj, že podle skutků poznáte je. Nie sú tým myslené slová a vonkajšie skutky, ktoré môžu byť veľmi zavádzajúce, ale tie vnútorné pravé skutky, ktoré sa nedajú oklamať ani ničím nahradiť - láska k Bohu a Majstrovi,  pokora a ochota a dobrá vôľa odstraňovať svoje chyby. Pokiaľ si žiak namiesto toho trvá na svojom, aj keby to bol žiak, ktorý sa dokáže uvedomovať v Ja, ukazuje týmto postojom k upozorneniam a výhradám svojho Majstra svoj pravý vzťah k Bohu a svoju neochotu sa ďalej učiť a meniť, a tým sa približovať k Bohu. Videli sme za tie roky prípady mnohých, ktorí na to takto vlastnou vinou doplatili.

Všetci máme spoločného Majstra, p. Jiřího Vacka, zakladateľa a tvorcu našej duchovnej školy, ktorému všetci do jedného vďačíme za to, že v nás doslova kriesi náš pravý život v Duchu, za čo mu patrí naša obrovská úcta a vďačnosť. Vspomeňme si všetci na to, kde sme boli predtým, než sme sa k nemu dostali a snažme sa využiť tejto príležitosti, ktorá nie je vôbec ničím samozrejmým, aby sme ju nepremrhali a nedopadli ešte horšie, ako, keď sme začínali. Každému kritikovi náuky p.Vacka môžem doporučiť, aby sa skôr, ako začne kritizovať,  pokúsil poctivo uviesť do života aspoň jednu jedinú stránku z jeho knihy, a zistil by, že tej práce na sebe má viac ako dosť a na nejaké mudrovanie o náuke z ega by nezostal čas ani sily.