Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditace snižuje zločinnost

21. 4. 2009

Jiří Vacek

Skupina amerických hledajících zkoumala vliv společné meditace na určitém území, kde meditovala. Výsledky naznačovaly, že v daném místě se zmenšil počet spáchaných trestných činů působením meditace.

Proto udělali pokus s velkou meditační skupinou v New Yorku. Zjistili, že působením velké skupiny lidí, kteří spolu meditovali, klesla ve sledované době zločinnost o 25%.

To není udivující. Ti, kdož se ve světě soustřeďují na Boha, se stávají průchody jeho moci, která takto sestupuje na zem a svou božskostí ji příznivě ovlivňuje.

To není úplná novinka. Například některé křesťanské skupiny se takto modlí za zvolené osoby i záležitosti cílevědomě. Většinou používají slovní modlitby.

Meditace je také modlitba, protože správná meditace míří přímo na Boha. Je při ní zastavená mysl a je prováděna s postojem: „Buď vůle tvá“.

Taková meditace získává na síle, a proto i působnosti, čím více lidí takto souhlasně a současně medituje. Je zřejmé, že meditace, ve kterých se soustřeďujeme na špičku nosu nebo zíráme na zeď, tuto moc nemají.

Uvedené poznatky o moci společné meditace na svět a jeho úroveň, jsou dobrou odpovědí těm, kteří nevěří v sílu Ducha a meditaci na něj pokládají za neúčinné lenošení.

Učí-li nás Ježíš a všichni praví mistři, že Bůh a cesta k němu má přednost před láskou k bližním, která se chápe jako zevní charita, vědí dobře, proč tak činí.

Kdo opravdu miluje Boha a snaží se s ním spojit, pomáhá tím celému světu i jeho obyvatelstvu. Miluje opravdu a účinně své bližní, protože jim prospívá, a nemusí o tom ani vědět.

Nakonec: kdyby každý meditoval jen na Boha, nikdo by nepáchal trestnou činnost ani by neubližoval druhým a veškerá charita, kolem níž se doslova někdy dělá humbuk, by byla zbytečná. Je smutné vidět, že někteří duchovní učitelé tak základní a zásadní pravdu neznají a dokonce odvádějí hledající od Boha pod záminkou, že bližní je víc a důležitější než Bůh.

Není a nemůže být, protože vše se nachází výhradně v Bohu a závisí výhradně na něm a jiné dobro neexistuje. Odlišné názory od tohoto, jsou vždy více či méně materialistické a vyjadřují nevíru v Boha a jeho špatné pochopení. Jejich důvody: „Když lidé budou mít plné žaludky, budou dobří a obrátí se k Bohu, se doposud nikde neprokázaly“.

Největší význam mají společné meditace pro samy meditující. Jejich účinek je větší než meditace o samotě, i když ty nelze proto odmítat. Společnou meditací tak získávají prospěch všichni: ti, co meditují, jedno, zda jsou začátečníci nebo pokročilí, ale i ti, kteří nemeditují, ale nacházejí se poblíž meditujících. Je proto dobré společné meditace pořádat a navštěvovat co nejvíce. Je špatným znamením, když o ně někdo nestojí.