Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nápady

14. 10. 2007

Jiří Vacek

Někteří lidé místo, aby zachraňovali svou duši, zachraňují ze všech sil své ego, příčinu svého neštěstí.

Nejtěžší žalář je otročení vlastní mysli.

Pro ego spravedlnost neexistuje, protože je celé jedinou a největší nespravedlností páchanou na Bohu.

Tak jako je jedině opravdu dobrý jen Bůh, tak jedině on je také spravedlivý. Nikdo jiný.

Nejvíc se spravedlnosti a lidskosti dovolávají ti, kteří, když mají moc a převahu, se jimi neřídí ani v nejmenším.

Máme chtít Boha pro Boha a nic než Boha.

Náboženství bez Boha není náboženství, ale pustý materialismus.

Bez opření o Boha nemáme v boji proti zlu v sobě naději.

Obrovská moudrost: nevěřím nikomu, jedině Bohu.

Modleme se k Bohu o Boha, o něho samého.

Milujme Boha pro Boha, lásku pro lásku a pravdu pro pravdu.

Kde není Bůh, není ani dobro a nemůže být. Jiné dobro než Bůh neexistuje.

Duch svatý, Duch svatosti je Duchem světla, jeho vědomím, vědomím Já jsem. Září světlem a ve světle jako sebe si vědomé, světelné vědomí, Duch světla. Svým světlem v nás spásá doslova vše nebožské, proto je naším spasitelem.

Duchovní úpadek je příčinou úpadku mravního, ten má za následek zevní bídu a utrpení. Řešení všech zevních a mravních problémů je proto v oblasti ducha. Napravovat následky a nechat jejich příčiny dále působit, je zákonitě neúčinné.