Jdi na obsah Jdi na menu
 


O mysli

14. 12. 2015

Jiří Vacek

Mysl je soubor schopností myslet, cítit, představovat si a pamatovat si.

Patří sem i některé další schopnosti jako je vnímání. Proto rozlišujme dobře samy tyto schopnosti od jednotlivých výtvorů mysli, jako jsou myšlenky, city a další. To jsou samostatné výtvory, tvořivé síly mysli.

Mysl jako soubor těchto schopností může být v klidu nebo v činnosti.

Myšlenky a všechny výtvory mysli se objevují ve vědomí, v něm vznikají, trvají a zanikají. Proto mysl, její uvedené schopnosti jsou jednou z vlastností vědomí, jeho tvořivé moci, šakti. Ta tvoří celý projev i dává vznik svou činností všem výtvorům mysli, jako jsou myšlenky, city, přání a další.

Pokud říkáme „mysl neexistuje“, rozumějme tomu tak, že mysl nemá svou vlastní existenci, ale jejím základem je vědomí Já jsem, jeho tvořivá moc. Výtvory mysli – myšlenky a city také existují, ale mají podmíněnou existenci ve vztahu k našemu vědomí. Nejen existují, ale jelikož mají svou tvořivou energii, uplatňují se svou silou v našem životě.

Pokud se nám říká, abychom se neztotožňovali s myslí, chápejme to na prvém místě tak, abychom se neztotožňovali s žádnou myšlenkou, citem, představou, ale uvědomovali si, že nejsme jimi, ale že jsou tvořivými silami a jejich výtvory.

Pokud nemluvíme o samotné schopnosti myslet atd. a používáme pojmu mysl, není za touto činnou myslí nic jiného než soubor jednotlivých myšlenek, citů a představ, které se neustále proměňují, vznikají, působí a zanikají.

Zásadní způsob, jak ovládat projevenou mysl je pomocí dvou zásad:

1) Neztotožňovat se s žádným výtvorem mysli.

Každý výtvor mysli nazírat jako předmět, kterým nejsme. Nejlépe se tak děje v sebe si vědomém pozorovateli, který ví, že není jakýmkoli výtvorem mysli, který pozoruje.

2) Řídit trvale pozornost vědomí správným směrem.

Využíváme zákon o moci pozornosti vědomí. Čemu ji nevěnujeme, tomu odebíráme jeho oživující moc, ta slábne a když ji odvrátíme úplně a trvale, tak i zmizí.

Platí i opak: čím se v mysli neustále zabýváme, mocí vědomí sílí a získává tak nad námi moc. Uvedené platí zejména tehdy, když se s výtvory mysli ztotožňujeme.

Proto je nezbytné neustále popsaným způsobem řídit naši mysl, aby byla naším nástrojem a nikoliv pánem.

Připomeňme ještě, že mysl jako božskou tvořivou sílu v nás, od Boha nám danou, nemáme zničit. Není to ani možné.

Máme ji ovládat, jak bylo popsáno, držet v klidu bez myšlenek a očistit od všech zlých a odstředivých sklonů a stále ji vést k Bohu.

Důležité je pochopení:

Existují dva druhy mysli:

1) Mysl jako sama schopnost myslet nebo být v klidu bez myšlenek.

2) Mysl jako soubor výtvorů schopnosti myslet, což jsou jednotlivé výtvory mysli – myšlenky, city a představy.

3) Neplést si prvou mysl s tou druhou.

V souladu s tím, co jsme uvedli, můžeme Ježíšovy výroky o Já jsem rozšířit:

Já jsem mysl, schopnost myslet i další schopnosti mysli boží.