Jdi na obsah Jdi na menu
 


O prašadu

26. 10. 2006

Jiří Vacek

Leošek Kubínů učinil dobré zkušenosti s prašadem v Indii, a tak jej zatoužil mít i u nás. Vyřešil své přání jednoduše: „Jirko, budeš dělat prašad!“ To říkám proto, aby se zase nestrhl poprask: Vacek si vymyslel prašad, aby se zviditelňoval. Pro moje nepřátele je vše, co dělám – i když například dám někomu prášek proti bolesti – vítanou záminkou ke křivým útokům na mne.

Tak jsem začal dělat na Morávce prašad. Nevím již přesně kdy – snad před dvěma lety. Od té doby se stal nedílnou součástí seminářů jak na Morávce, tak i jinde na přání účastníků.

Prašad  děláme tak, že nakoupíme mísu sušenek. Při meditaci nad ní držím ruce v žehnacím gestu. Hlavní působení, které sušenky duchovně proměňuje, se děje vnitřně. Soustředím se s velkou silou na několik minut – asi 3 až 5 – na vědomí Já jsem v nich a tím dochází k jejich přeměně. Pak je zpravidla děti, na semináři přítomné, rozdají všem meditujícím.

Z mnoha svědectví jasně vysvítá, že takto proměněné sušenky obsahují skutečně duchovní sílu, která těm, kteří ji náležitě přijmou, přináší vnitřní prospěch a posilu.

Na poslední Morávce například Mirka z prašadu nejprve cítila v dlaních pálení, které přešlo po požití do úst. Následně pocítila nad hlavou světlo. Nakonec cítila mystický oheň v hrudi.

Roman Miesler dokonce zjistil, že náš prašad působí lépe než šálek kávy. Zvyšuje bdělost, odstraňuje ospalost. Nezávisle na něm mně toto působení potvrdil Michal Dočkal. Stěžoval si mně, že večer na Morávce dali prašad svému malému synkovi a ten celou noc nespal a byl úplně čilý.

V poslední době vyrábíme prašad na meditacích společně s přáteli, kteří vedou se mnou meditace. Také jej již neděláme na konci semináře, ale asi druhý den, aby se jeho vliv uplatnil ve zlepšení společné meditace.

V případě prašadu, jak jej pěstujeme, jde o obdobu proměňování, jak je známe z evangelií, a které dodnes pomocí zvláštního obřadu se děje při mši. Z literatury je známo, že takto proměňoval i F. Drtikol.

Podle mého soudu bez vyloženého proměňování, pouhé zbytky potravy, kterou mistr zanechal, tuto sílu v sobě nemají nebo v menší míře.

Snad nemusím dodávat, že prašad nejíme jako sušenky, ale se zaměřením k síle v něm obsažené, kterou vědomě přijímáme.