Jdi na obsah Jdi na menu
 


O výbornosti střídavé pránájámy

28. 4. 2014

Jiří Vacek

Střídavá pránájáma, jak ji společně cvičíme, je jednotou:


1)  Střídavého dýchání nosními dírkami plným jógickým dechem

2)  Řízením toku prány, životní síly skrze hlavní nádí – idu, pingalu a sušumnu

3)  Řízením dýchání myslí

4)  Átmavičáry, kterou provádíme buď v soustředění na pozorovatele nebo ve vědomí Já jsem. Pozornost vedená na tyto nádí k nim přivádí i oživující moc vědomí, která je proniká, oživuje a energetizuje.

Pomalé a hluboké dýchání nosem podle pravidel plného jógického dechu přerušované jeho krátkými rozumnými zádržemi velmi prospívá tělesnému zdraví. Odstraňuje nedostatečnou činnost plic, která vede ke zmenšenému obohacení krve kyslíkem. Zapojuje do dýchání všechny potřebné svaly a hlavně bránici. Sytí tělo pránou, životní silou, která udržuje jeho zdraví a sílu.

Plný jógický dech s krátkými zádržemi zpomaluje, až zastavuje činnost mysli, navozuje její klid a tak umožňuje její ovládání pro duchovní účely. Tím umožňuje i dobrou meditaci.

Řízený pohyb prány v nádí ida, pingala a sušumna je čistí a energetizuje. Prána je vedena do sušumny a odtud vzhůru nad hlavu, kde se mění v duchovní světlo.

V tomto cvičení provádíme plně kundaliní jógu, probouzení a zvedání hadí síly a vytváření duchovního světla nad hlavou.

Vědomě řízený přívod životní energie do těchto nádí prospívá zdraví těla a současně umožňuje čakrám, které jsou napojeny na sušumnu, aby přijímaly energii potřebnou pro jejich činnost. Tak je obnovována činnost jemného, pránického těla.

V průběhu celého cvičení provádíme átmavičáru. Pokud se nepoznáváme v pozorovateli nebo v Já, tak na ně obracíme pozornost s cílem jejich nalezení, které spočívá v jejich uvědomění.

Pokud jsme již v Já nebo v pozorovateli, tak se v nich uvědomujeme. Tím spojujeme átmavičáru jak s činností těla, které provádí pránájámu, tak s činností mysli, která pránájámu, její provádění, řídí.

Jelikož samo dýchání i jeho řízení je značně jednoduché a mechanicky se opakuje, jsou tím dány velmi dobré podmínky pro nácvik átmavičáry v tělesné i duchovní činnosti.

Na vyšších stupních poznání Já spolu s působením prány si v prodýchávaných částech těla uvědomujeme i všude přítomné vědomí Já jsem, což účinek cvičení nanejvýš zesiluje o jeho sílu.

Střídavá pránájáma, tak jak ji provádíme, je jedním z nejvyšších druhů átmavičáry, jaký existuje.

Je uvědomováním Já jsem v činnosti tělesné i duševní. Jejím prováděním nikdy nic neztrácíme, ale jen získáváme. Není praxí začátečnickou, ale velmi a velmi vysokou.

Vše, co bylo řečeno o této pránájámě, platí obecně pro zevní i vnitřní pránájámu, pokud se drží uvedených zásad.

To platí zejména o zásadě spojeného řízení zevního dýchání, pránického dýchání a átmavičáry.