Jdi na obsah Jdi na menu
 


O zlu čiste prakticky

1. 4. 2015

Zuzana Koubová

Drahý Pán Vacek!

V poslednej dobe ste sa stal terčom nevyberaných útokov spolu s každým, kto Vám nejakým spôsobom vyjadril svoju podporu. Úroveň týchto útokov pripomína úroveň prispievateľov Kauzy Vacek a nehodlám sa do toho zapájat z čisto pragmatického dôvodu- “Kto čo vysiela, to sa mu vráti”. Každý tým škodí v prvom rade sám sebe a zároveň všetkým, ktorí sa tým nechajú strhnúť.

V tom je to zlo ( zlo= vlastná nevedomosť , ktorá nám zastiera Pravdu, takú aká je) veľmi záludné, že škodí v prvom rade svojmu nositeľovi , ktorého zároveň presvedčí, že je pre neho samotného dobré a zlé je len pre tých druhých, (lebo si to zaslúžia, lebo je to tak spravodlivé, atď…) a hlavne, že zato neponesie žiadne následky, dokonca, že aj tie následky ponesú tí druhí. Myseľ pod vplyvom zla si dokáže ospravedlniť skutočne čokoľvek ako dobré a správne pre seba a to zlé a nesprávne vidí zásadne mimo seba v druhých, čo je typické pre každé ego.

Pokiaľ si niekto myslí, že len jeho názor je správny a tých druhých nie, sproste ich kvôli tomu napáda a ešte škodoradostne očakáva, kedy ich už konečne zato stihne spravodlivý trest , ktorý potvrdí, že on mal pravdu, koná tak pod vplyvom nevedomosti, že všetko čo praje druhým sa nestane tým druhým, ale jemu samému. Presne podľa porekadla: ”Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.” Alebo biblického prikázania, nečiň druhým to, čo nechceš, aby činili oni tebe.. Ked sa nato pozrieme z tohto pohľadu, tak silne pochybujem, že by niekto sám pre seba vlastným úsilím, myslením a konaním chcel a vedome zamýšľal dosiahnuť, aby sa mu stalo presne to, čo smeruje na svojich odporcov.

Nie je nutné sa zevne “vešať každému okolo krku”, alebo naopak nerozlišovať, keď niekto je pod vplyvom zla a škodí nám. Stačí pestovať a vedome vysielať nerozlišenú lásku alebo prianie dobra ku všetkým bez rozdielu, ale nie len mechanicky, ale úprimne to každému priať. Získame tým sami pre seba len samé výhody. Vráti sa to nám samým ako dobro v rovnakej miere, akou silou ,po akú dobu sme tak činili a aké množstvo skutočnej lásky a dobra sme takto vyslali , a zároveň sa tým očistíme od oných smrteľných hriechov ako sú nenávisť, závisť, túžba po odplate a pod. , ktoré nám skutočne bránia poznať Pravdu takú, aká je.

Preto považujem za veľmi prospešné, keď ste zaraďoval na začiatok meditácií vo vyhrotených situáciách v našom spoločenstve tieto pre niektorých škôlkárske mantry- “My se máme všichni rádi,…atd., alebo keď sa objavil Váš nápis na webových stránkach, keď sa spoločenstvo delilo – “Mám Vás všechny rád, mějte se také všichni rádi! Je to fajn.”

Každý, kto hľadá pomoc u Mistra, ktorého si sám dobrovoľne vybral, by si mal uvedomiť jednu vec: Mistr poukazuje na chyby hľadajúcich nie preto, aby ukázal, že on má pravdu a hľadajúci ju nemá, ako to mnoho hľadajúcich často nesprávne chápe, uráža sa kvôli tomu a začne sa správať k Mistrovi nepriateľsky. Poukazuje na chyby pre ich vlastné dobro, aby sa ich vyvarovali a nespôsobovali si sami sebe vo svojej nevedomosti zlo- neslobodu a utrpenie. Úprimný hľadajúci po náprave chýb, na ktoré buď Mistr poukáže slovne, alebo ktoré sa mu samému odkryjú vďaka Mistrovej pomoci, si môže sám na sebe overiť, že ho odstraňovanie svojich chýb, nie chýb druhých posúva rýchlejšie k cieľu, ktorým je jeho vlastné trvalé dobro. Ten, kto svoje chyby považuje za oprávnené a drží sa ich, si tiež následky ponesie sám a väčšinou už bez pomoci Mistra. Mistr praje dobro každému rovnako, lebo inak to ani nie je možné, ako sme si ukázali, už len z toho dôvodu, ak sám nechce padnúť z Boha, ktorý je jediným a trvalým dobrom pre všetkých, do jeho opaku- ega a zla. Nie je teda chybou Mistra, a ani nauky, čo si hľadajúci zvolí. Volí každý sám za seba a sám aj nesie za svoju voľbu zodpovednosť a vytvára si svoj budúci osud.

Zuzana Koubová.

25.3.2015.