Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ohlédnutí zpět

17. 5. 2014

Jiří Vacek

Jsem na jarní květnové Morávce. Je to již dvacátý rok, co zde konáme seminář. Nahlížím do pamětí „Jak jsem hledal Boha“, díl čtvrtý, str. 139: Prvá Morávka se konala od 6. do 13. května 1995. Prvního soustředění se zúčastnilo asi 30 lidí. Meditace, jak jsem je vedl, se líbily a proto se soustředění opakovalo znovu ještě v říjnu téhož roku. Pak se konalo pravidelně nejprve 2x do roka. Jeden čas dokonce 3x a to vždy dva týdenní běhy hned za sebou. Tak jen na Morávce jsme trávili 6 týdnů v roce. Přidala se i další soustředění převážně na Slovensku, takže jsme byli na nich 10 týdnů v roce. Docela slušná zátěž. K tomu mnoho meditací po bytech včetně veřejných. Počet účastníků se ustálil na maximu kapacity penzionu, což je asi 80 i trochu víc lidí. Za tu dobu se objevilo a zase odešlo mnoho hledajících.

V tomto ohledu jsou velmi poučné paměti, například pátý díl, str. 9, článek „Hynkova cesta“.

Z dopisu, který mně napsal Hynek v roce 2000, vyjímám jeho závěr.

Závěrem bych Ti, Jirko, chtěl poděkovat za Tvoji laskavost, se kterou se mně a ostatním věnuješ. Bez Tvých knih a meditací bych dnes možná ještě byl úplně nevědomou bytostí. Stojíme Tě hodně námahy a vypětí a hlupák je ten, kdo si této pomoci necení a nejedná podle toho. Velikou pomocí pro mne na dálku je už jen Tvá existence v těle, a to, že Tě znám, protože se stačí soustředit na Tvoji fotografii a snažit se prožívat sebe – vědomí, které je Tebou – vědomím, jediným nekonečným prostorem tvořeným vědomím. Už to je obrovský přínos vnitřního spojení v duchu, které zesílí při Vaší každodenní meditaci. O společné meditaci je snad zbytečné se zmiňovat. S postupem času, čím jsou zevní „slupky“ mé bytosti menší, je setrvačnost toho, co v meditaci získám, stálejší a nabytý stav hlubší a plnější.

Děkuji Ti, Jirko, za pozornost, nakonec jsem toho popsal víc, než jsem zamýšlel, ale řekl jsi si o to. Pozdravuj Milušku a ostatní meditující přátele.

Tvůj Hynek

P.S. Někdy se zdá, že myšlenkové výtvory v podvědomí jsou nekonečné. Už se zdá, že jsem něco určitého po delší době rozpustil a ono to za pár týdnů nebo měsíců v nestřežený okamžik „vyleze“ znovu. Často se nestačím divit, co tam všechno mám, kde se takové reakce a myšlenky ve mně berou. Pamatuji si na svoji první Morávku. Poslední den jsem šel na společnou vycházku a asi 10 minut jsem kráčel těsně vedle Tebe. Postupně ve mně z ničeho nic, úplně bezdůvodně, začal narůstat vztek vůči Tobě. Nejprve jsem z toho byl překvapený, pak vyděšený, styděl jsem se za sebe a nakonec mě to dost „zdrtilo“. Zaujal jsem hodně negativní postoj vůči člověku, který si zaslouží ode mě jenom pravý opak, bez možnosti se ubránit. To byla rána snaze o dokonalost a božskost! Tenkrát jsem nechápal, že je to nutný očistný proces a že je potřeba za takovou pomoc poděkovat, udržovat si odstup a rozpouštět, rozpouštět, rozpouštět...

Konec dopisu.

Opravdu poučné, velmi poučné, jak hledající – zdaleka není sám – berou pomoc, kterou obdrželi. Názorný příklad, jak hledající doplácejí na nedostatek bdělosti nad myslí a na zanedbání očisty.

Síly nepřátelské Bohu ve svých útocích neustávají a nikdo není z jejich zlého zájmu vyjmut. I Ježíš byl na poušti pokoušen.

V průběhu prvního týdne semináře jsem se dozvěděl, že někteří řádně přihlášení zájemci účast na poslední chvíli odřekli, když zjistili, že na něm nebude Jirka.

Takové chování je krajně neslušné k těm, kteří tento seminář vedou. Dokazuje také, že doposud nepochopili, co mistr je.

Obětavým pořadatelům semináře způsobili mnoho zbytečné práce a starosti navíc.

Takové nezodpovědné chování ohrožuje i samotné pořádání semináře, protože se pod určitý počet účastníků vlastníkům penzionu ekonomicky nevyplatí.

Takové chování nemá s pravou duchovností naprosto nic společného, ale je jen neslušností, nevědomostí a bezohledným soustředěním na sebe na úkor druhých.

Kam takové projevy vedou, jsme viděli v Olomouci. Mnozí se zřejmě nepoučili ani v nejmenším. Nepochopili ani, že škoda bude na prvém místě jejich.

Síly zla jsou v nás skutečně mocné a ti, co si myslí, jak jsou chytří a vyspělí, jim platí vysokou cenu. Každý z nich nakonec dostane to, co si zaslouží. Opravdu platí, jak se přesvědčuji: „Mnoho je povolaných, málo vyvolených“. Poslední jsou naší radostí. Takovou úrodou hledajících, kteří dosáhli poznání sebe, se hned tak někdo nemůže pochlubit. Jiní raději než poznání volí své ego a jeho svět.