Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pád člověka od Boha

27. 9. 2020

Jiří Vacek

Pád je odloučením člověka od Boha, který je nestvořeným vědomím. Jeho mechanismem je odloučení se od neprojeveného vědomí a jeho nevědomé rozlišení od tohoto vědomí.

Člověk vyděluje své vědomí od vědomí Boha. Zapomínání přitom na toto božské vědomí a své spojení s ním a soustřeďuje se výlučně na své vlastní vědomí, které upřednostňuje a považuje za výlučné až neexistující. Tak vzniká nepravé Já i individualita.

Proto základem lidské existence je vědomí vlastního bytí, Já jsem. Na cestě zpět k Bohu musíme toto vědomí si uvědomit i jeho kvalitativní totožnost s vědomím Já jsem Božím.

Na základě této shody podstatného bytí člověka a Boha, se člověk vrací od svého vědomí do vědomí Božího.

Pomocí átmavičáry, která je prací s vědomím Já jsem, člověk svým vědomím poznává boží vědomí Já jsem.

Rozšiřuje prostor svého vědomí Já jsem tak, že se mísí s božským vědomím Já jsem. Mistři to přirovnávají k řece, která se vlévá do moře, se kterým se sjednocuje, ale současně je stále ještě současně částečně řekou. Jiní mluví o splynutí Božího vědomí s vědomím člověka a nastolení jejich jednoty vzájemným splýváním.

Čím víc vědomí lidské poznává mnohem větší vědomí božské, tím víc jednoty je uskutečněno.

Také můžeme použít matematického příměru z oblasti množin.

Pak existuje jedna jediná absolutní množina, ve které existují podmnožiny s větší či menší velikostí.

I lidské tělo je jako celek složený z velkého počtu samostatných buněk dobrým příkladem. Je, myslím dokonce nejvýstižnějším, pokud jej domyslíme. Vzájemná závislost celku – těla, na buňkách a buněk na těle je velmi poučná.

Uvedený proces nastolování jednoty rozhodně nemůžeme chápat, jako by se jedinec stával Bohem.

Pouze se na něm podílí tou měrou, s jakou dosahuje výsledků spojení.

Jedincovo vědomí Já jsem se poznává jako součást absolutního vědomí Já jsem, které, jak správně říká Ježíš, „ je větší než Já,“ rozuměj: je větší než Já jednotlivých lidí.

Naše Já jsem není také jediné uvnitř absolutního vědomí Já jsem, ale je spojeno s našimi bližními v jediném absolutnu. Proto je láska mezi jednotlivými bytostmi tak důležitá. Závisí na jejich způsobu života. Vztahy mezi jednotlivými bytostmi jsou dány karmickým zákonem. Jakékoliv pokusy se z této zákonitosti vymanit, jsou proto předem nesprávné a jejich výsledkem je vždy větší či menší zlo.

V praxi pracujeme s dílčími výsledky rozšiřování vědomí. Nakonec nastává zásadní obrat ve vědomí. To se nenachází v těle, ale celý svět se nachází ve vědomí včetně naší bytosti.