Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posvěť se jméno tvé!

29. 11. 2015

Jiří Vacek

„Posvěť se jméno tvé“, je jedna z proseb Otčenáše. Jak tomu máme rozumět, co je božím jménem, které máme posvětit, když již je přece jako Bůh svaté? Není ničím jiným než Já jsem. Vědomí Já jsem jako takové je nejvyšším a nejvýstižnějším jménem božím.

Co to znamená posvětit? Učinit něco svatým neboli svítit božsky. Není tím míněno uctívání tohoto jména, ale jeho odhalení a uvědomění v nás jeho vzýváním. To se neděje jinak než podle rady: „Buď tich a uvědomuj si Já jsem“.

Máme zůstat tiší bez myšlení a obracet svou pozornost na vědomí Já jsem v nás, aby se v nás plně projevovalo neboli svítilo samo sebou co nejsilněji svým božstvím. Řečí bible: „Buď tich a věz, že Já jsem Bůh.“

Jak říkal Ramana Maháriši, to je stručný, ale výstižný popis, jak máme provádět hledání Boha Já jsem v nás, které je současně i naším pravým Já.

Nový překlad: „Svaté budiž jméno tvé“, má stejný smysl. Nejedná se pouze o zevní úctu k Bohu, ale hlavně o úsilí, kterým máme dosáhnout, aby v nás vědomí Já jsem jasně a mocně zářilo svým světlem.

Svatý je ten člověk, v němž svítí duchovní světlo. Obdobně se pro nás stane boží jméno svaté, když vědomí Já jsem v nás plně a stále září.