Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktikování Dharmy

25. 11. 2016

Chökyi Nyima Rinpočhe

rada_od_srdce_k_srdci.jpg(ukázka z knihy Rada od srdce k srdci, kterou lze zakoupit v našem e-shopu či na našich veřejných meditacích)

 

Praktikování Dharmy

Všichni víme, že Dharma je jak rozsáhlá, tak i hluboká. Tím, jak studujeme, promýšlíme a praktikujeme Buddhovo učení, uvědomujeme si to stále více. Pochopení hloubky a rozsáhlosti Dharmy získáváme vlastní zkušeností. Přesto však právě pro tuto rozsáhlost, potřebujeme obdržet vedení, které nám pomůže dostat se k jádru Buddhova odkazu, neboť bychom se mohli cítit přehlceni obrovským rozsahem učení Dharmy a nevěděli bychom, kde s praxí vlastně začít. Ve zkratce, dokud neobdržíme instrukce vedoucí přímo k jádru věci, nebudeme si jistí, jak se stát praktikujícími. Je zajímavé, že hlavním účelem učení, které nám předal sám Buddha, jakož i učení, které nám bylo předáno skrze jeho přímé žáky a pokračující linii dokonalých následovníků, je předat nám metody, jak zkrotit svou mysl, zjemnit své srdce a stát se lepšími lidmi. To je vskutku ten jediný důvod a cíl všeho učení Dharmy. Ať už tedy studujeme učení velmi dlouho a do hloubky, zabývajíce se jemnými detaily, nebo se zabýváme Dharmou jen krátce, výsledek by měl být stejný – stát se jemnějšími a laskavějšími.

Studování Buddhových slov nebo čtení komentářů velkých učených mistrů, které objasňují Buddhovo učení a přemítání o tomto učení, jsou skvělou metodou k dosažení neobvyklého náhledu a skutečného porozumění. Také můžeme dosáhnout toho, že se zbavíme všech mylných interpretací, obav a pochybností. Přestože toto porozumění a neobvyklý náhled jsou nesmírně prospěšné, jsou stále jen intelektuálním porozuměním, a to nebude stačit. Proč? Protože nejsou tím konečným kýženým ovocem. Když si však budeme nově nabyté vědomosti a pravý a neklamný náhled plynoucí z učení a přemýšlení o něm brát k srdci a aplikovat je, dáme tak zrod skutečně vznešeným vlastnostem. Které to jsou? Objevíme rozpoložení mysli, jež je inteligentní, nesmírně otevřená, uvolněná, ohleduplná a flexibilní, schopná brát vše s klidem a lehkostí. Takový náhled nám umožní mnohem více rozvinout soucit, ohleduplnost a náklonnost k druhým. Naše moudrost a spokojenost budou také vzkvétat.

K míru mysli vycházejícímu z intelektuálního pochopení učení a přemýšlení o něm se přidá pochopení učení z vlastní zkušenosti a autentický vhled do pravé přirozenosti všech věcí, tak jak jsou.

 


(knihu lze zakoupit v našem e-shopu či na našich veřejných meditacích)