Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravá láska je vedena božskou inteligencí

14. 2. 2008

Jiří Vacek

Je pravda, že láska je Bůh. Není však pravda, že je pouze láskou. Je i mocí a inteligencí. Tam, kde poslední chybí, není Bůh ve své plnosti, není celý. Proto pouze samotná láska nestačí. Bez boží inteligence je slepá: miluje nebožské a nebožsky, a proto trpí.

Láska bez božské inteligence je pokleslá. Nepřináší štěstí, ale strast. Svazuje nás s nebožským, a proto trpíme.

Milovat nebožské a zlé není ctnost, ale duchovní slepota.

Láska je jen jedna. Kdo nemiluje sebe, nemiluje druhé ani Boha.

Nikdo nemůže učinit druhého šťastným, a to ani za cenu svých obětí. Štěstí každého závisí jen na něm samém a na ničem a nikom jiném.

Představa štěstí druhých za cenu vlastního poškození je pošetilá nevědomost.

Představa, že štěstí jednotlivce závisí na druhých, je velký a nebezpečný klam. Je-li přijat, znemožňuje nám převzít plnou zodpovědnost za své štěstí i osud. Současně nám bere možnost usilovat správně a účinně o štěstí vlastní. Bere nám za ně zodpovědnost a přenáší je tam, kde není. Činí nás závislé na něčem, co nemáme ve své moci. Řečeno jinak: činí z nás bezmocné a nezodpovědné jedince.

Nedělejme z lásky služku těch, kteří jí pohrdají a zneužívají. Tím jim nepomůžeme a sobě uškodíme.

Buďme jako Bůh. Ten miluje jen božské a co je v něm.

Nechme lásku vést moudrostí a nikoliv nevědomostí. Milujme jen božské a co k Bohu směřuje.

Nevědomost slepotu lásky neomlouvá a nejméně nás chrání před jejími následky: utrpením a zapletením v nebožské oblasti.

Zlu chybí láska. Proto po ní tolik touží. Chce jí však jen brát a využívat a nikoliv dávat a vracet.

Lásku nám nikdo nemůže dát, protože ji máme v sobě. Musíme ji ale objevit, rozvinout a pěstovat v souladu s moudrostí.

Pokud nám chybí láska, je to proto, že ji nepěstujeme.

Nechybí nám láska, ale ochota milovat v souladu s božskou moudrostí.

Kde chybí moudrost, milujeme to, co není hodno lásky. Milujeme nehodně a nehodné, a proto trpíme.

Moudrá láska osvobozuje, nemoudrá poutá k nebožskému a zotročuje.

Moudrá láska miluje Boha a jen pro něho samého.

Největším neštěstím lásky je ztráta rozlišovací schopnosti mezi tím, co je hodno lásky a co nikoliv.

Idea kolektivního štěstí a spásy, ať náboženská, politická či jiná, je jen pastí zla na jeho nevědomé oběti, které je drží s její pomocí pod svou vládou.

Když se každý vzdá svého oprávněného dobra ve prospěch druhých, zbydou jen nešťastné a trpící bytosti.

Láska k nebožskému a zlému, jedno zda k bytostem nebo ideám, je známkou přítomnosti zla a sklonů nepřátelských Bohu v nás.

Kdo opravdu miluje Boha, nemůže milovat nic nebožského nebo zlého.

Jistě, máme milovat své bližní, ale stejně jako sebe a moudře: pro Boha a v Bohu. Přikázání lásky k Bohu má vždy přednost před vším ostatním.

Oběti máme přinášet Bohu a ne druhým.

I láska patří mezi perly, které nemáme házet sviním, zevním a zlým lidem, aby nás s její pomocí nezotročili.

Nevědomost a zlo nezná slitování ani s láskou. Jen moudrá láska může nad nimi zvítězit.