Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda je láska

29. 11. 2015

Jiří Vacek

Na otázku: „Co je pravda?“ Ježíš správně odpověděl mlčením. Naznačil tím, že absolutní pravda je myslí neuchopitelná a nevyjádřitelná. Je však poznatelná přímým uvědomováním vědomím. Z tohoto přímého zážitku Pravdy pak mysl vytváří své názory o pravdě, které jsou mimo její dosah.

Názory nikdy nejsou sama pravda, ale pouze jejím nevyčerpávajícím pohledem mysli na ni.

Tak máme dva základní druhy Pravdy:

1) Absolutní neprojevená Pravda, což je sám Bůh.

2) Relativní pravdivé názory mysli, které jsou jejími výtvory.

Ty se dělí na:

a) Názory na absolutní Pravdu.

b) Názory na stvořený svět, na jeho bytosti a zákonitosti, které světu vládnou.

Ježíšovo „Já jsem, vědomí Já jsem je cesta, Pravda, láska a život“, nás poučuje o vlastnostech absolutní Pravdy, která je neprojeveným jsoucnem.

Nejvyšší Pravda je absolutní vědomí Já jsem, láska, život a můžeme i dodat tvořivá inteligentní moc boží. Vše ostatní jsou jen relativní výtvory naší mysli, které samy o sobě nikdy pravdou nejsou.

Kdo chce mít Pravdu a žít v Pravdě, musí žít vědomím Já jsem a láskou, protože to je Bůh. Žít v Pravdě znamená na prvém místě žít v lásce a to trvale, k Bohu, k našim bližním i k sobě samému.

Pravá, moudrá láska je tak nejvyšší Pravdou ve smyslu nejvyšší, absolutní Skutečnosti. Taková samovolná láska je mnohem víc, než všechny názory, ať jsou jakkoliv správné. Vždy jsou jen relativními výtvory mysli. Život v nich je životem v mysli; život v pravé lásce je naopak životem v Bohu. Pravdy mysli jsou dočasné, relativní a neživé. Pravda lásky je sám věčný život v boží lásce.

Neslužme proto pravdám lidské mysli, ale Pravdě boží v lásce. Co rozhoduje, nejsou lidské, ale božské Pravdy, z nichž nejvyšší je Láska.

Všechny sváry a snahy o prosazování lidských pravd jsou vedlejší až škodlivé. Poslední platí mocně tam, kde je v pozadí těchto snah nenávist, nesnášenlivost a pýcha vlastní vyvolenosti.

Věnujme se místo toho plně životu v lásce, která je Bohem. Tím nejvíc prospějeme sobě, našim bližním i celému světu.

Opravdu jediné, co je třeba, je Láska.

Považovat ty, co učí jiné lidské pravdy než jsou ty námi oblíbené a dokonce je nenávidět a pronásledovat, je proto velmi zlé a nešťastné. Není snahou o prosazení pravdy, ale jejím pravým opakem, protože nejvyšší Pravda je Láska boží, vědomí Já jsem.

Nejvyšší pravdu nalezneme v lásce a nikoliv v lidské mysli. Spolu s ní nalezneme i život božský.

Proto milujme své bližní tak, jak učí Ježíš, a to včetně našich nepřátel. Je v tom velká moudrost a požehnání současně. To je jediný nejlepší lék na vše.