Jdi na obsah Jdi na menu
 


Překážky poznání Sebe – vědomí Já jsem

29. 11. 2015

Jiří Vacek

To, co nám brání poznat vědomí Já jsem, jsou zejména tyto překážky:

1) Pozornost tohoto vědomí namířená mimo ně.

2) Ztotožňování tohoto vědomí – nás – s tím, co není: s tělem a výtvory mysli. To zahrnuje přesvědčení „já konám“.

3) Moc zlých a od Boha pryč směřujících tvořivých sil mysli.

4) Špatná karma.

Pokud tyto překážky nejsou cíleně odstraňovány, átmavičára se zákonitě nedaří a poznání nepřichází, protože dokud existují, jsou to skutečné odstředivé síly, které přímo působí proti poznání.

Náprava se děje:

1) Obracením pozornosti na vědomí Já jsem neboli átmavičárou.

2) Důsledným neztotožňováním se s tělem a s myslí a vytažením vědomí z pohlcení světem. Nejúčinnějším postupem je trvalé udržování se v sebe si vědomém pozorovateli, který ví, že není ničím pozorovatelným, ale pozorujícím vědomím Já jsem.

3) Důsledná očista od všech zlých a odstředivých sklonů mysli, které zatemňují před námi záři vědomí Já jsem.

4) Špatnou karmu vylepšujeme charitou a prosbami o odpuštění všem s tím, že i my odpouštíme našim viníkům.

Nejúčinnější náprava se děje láskou a to velkou a trvalou k Bohu, k našim bližním i k sobě. Taková láska není jen cit, ale celodenní život v lásce, zaměřením celé naší bytosti – skutky, myšlením a pozorností na Boha vědomí Já jsem v lásce a s láskou.