Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příčiny zla ve světě

11. 2. 2008

Jiří Vacek

Zlo ve světě nelze vymýtit, protože neexistuje. Co existuje, jsou lidé, kteří více či méně myslí a jednají pod vlivem svých zlých sklonů. Dokud tito lidé budou v našem světě žít, bude v něm skrze ně vždy přítomno i zlo. Proto je také nelze vymýtit. Svět bez zla je možný pouze bez zlých lidí. Předpokladem ráje na světě je svět bez zlých lidí, což je bez Boha nemyslitelné. Navíc i my sami jsme zlí, a proto ke zlu ve světě vydatně přidáváme.

Proto představa spasitele, který se zrodí v našem hmotném světě a nastolí zde ráj, je jen pěstováním falešné naděje. Cesta do pravého ráje, který je božím královstvím, vede výhradně naším nitrem a začíná naším odmítnutím zla jako přesvědčení, že zlo nám přináší prospěch. Dokud tuto šalbu zla neprohlédneme, čeká nás jen to, čemu sloužíme: zlo.

Moci zla nad námi, které nám vládne v tomto od Boha odpadlém světě, se můžeme zbavit pouze jediným způsobem. Když opustíme zlo v sobě, na prvém místě jako zlé myšlení. Jen vnitřní osvobození od zla může přinést svobodu od zla zevního. Kdo se zřekne zla a přitaká dobru a Bohu, vysvobozuje se z moci zla a vytváří podmínky pro svůj lepší život po opuštění tohoto světa. V opačném případě se sem znovu vrací nebo dokonce do světů ještě horších.

Vysvobození z moci zla nepřichází naráz, ale postupně rozpouštěním zlých sklonů naší mysli jednoho po druhém. Není dokončeno, dokud zbývá jediný zlý sklon. Podceňovat i ten nejslabší se nevyplácí. Když mu podlehneme, ihned si přivede na pomoc ty další a společně nás přemohou.

I když opravdu již v sobě zlo nechováme, vlivem naší karmy, která dobíhá z minulosti, trpíme i dále. Netrpíme nespravedlivě, ale spravedlivě sklízíme to, co jsme zaseli.

Konečné vysvobození z moci zla není také možné pouze změnou chování na etické. Největším zlem je ego samo o sobě, protože nás vylučuje z jediného pravého a trvalého dobra, jímž je výhradně sám Bůh. Proto žádné ego není ani dobré ani spravedlivé, ale základním zlem jímž je jeho oddělená existence bez Boha.

Nejpřímější stezka z moci zla a utrpení, které nám ego působí, je proto přímá stezka k Bohu, která je rozpouští. V tom, ve stavu bez ega, kdy žijeme v Bohu a Bohem, spočívá naše jediná naděje a spása.