Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč zanikla klubovna v Olomouci

15. 9. 2013

Jiří Vacek

Jednoznačně proto, že zúčastnění nezvládli útok odstředivých sil na naše společenství, nehlídají svou mysl a také si klubovny mnozí nevážili a nepodporovali ji. Spouštěcím popudem bylo Hynkovo rozhodnutí nemeditovat s Jirkou, což ve skutečnosti znamenalo, že Hynek nechce meditovat se mnou.

Dění kolem jarního semináře na Morávce 2013 popisuji ve skriptech „Vanutí Ducha svatého“.

Po celý seminář jsem byl velmi oslaben nemocí těla. Samo konání semináře bylo vážně ohroženo nemocí Leoška. Obětavě jej zachránila Pavla Gruntorádová. Místo vděku musela bohužel čelit mnoha nevybíravým útokům hledajících. Proto jsem ji musel bránit.

Mnoho hledajících bylo zklamáno, že na podzim místo dvou týdenních seminářů se bude konat jen jeden. Mnozí se nedostali na seznam účastníků, který bez mého vědomí vypracoval Hynek, aniž by mně jej vůbec ukázal.

Jirka s Evou projevili ochotu se zúčastnit podzimního semináře a proto jsme se rozhodli přátelům vyhovět a uspořádat na podzim dva po sobě následující semináře.

Od 1. června, kdy skončila jarní Morávka, mně Hynek ani jednou nezavolal, ač jsme dříve si volali každý týden a přátelsky si povídali.

Zavolal až 16. srpna neboli neozval se dva a půl měsíce bez jakéhokoliv vysvětlení. Tón jeho řeči zdaleka nebyl přátelský. Sdělil mně, že se rozhodl s Jirkou Krutinou nemeditovat.

Uvedl dva důvody:

1) Jirka v Praze převzal vedení společenství.

2) Nechce snášet nedorozumění, jaká vznikla kolem jarní Morávky.

Pravda je: Jirka vedení společenství nepřevzal prostě proto, že nejsme skupinou, kde někdo velí. Jirka není vázán zaměstnáním a proto se může velmi často zúčastňovat meditací v pražské klubovně a také všech seminářů. Tím poskytuje celému společenství významnou pomoc, která umožňuje pořádat až 10 týdenních seminářů do roka. Ty by se bez něho a bez Evy pro zaneprázdnění některých druhých včetně Hynka nemohly konat. A také pro zhoršující se stav mého těla.

Za to si Jirka s Evou zaslouží ocenění a nikoliv výtky. Jinak se stále držíme Královské jógy, takže se nic nemění.

2) Rozbroje ve všech skupinách jsou naprosto běžné a nejsou důvodem, pro který by se mělo společenství nějak rozdělovat a podobně. Jsou výsledkem nedostatečného ovládání mysli. Hledající nestřeží svou mysl, přijímají za své působení sil nepřátelských všemu duchovnímu a chovají se pod jejich mocí s nimi v souladu. Všechna jiná vysvětlení jen tuto pravdu zastírají. Jejich příčina je vnitřní a nikoliv zevní. Řešení je jedině zlepšení vlády nad myslí všech a nic jiného. Nejméně ze všeho rozdělování společenství podle toho, kdo s kým chce meditovat.

Hynek tyto důvody neuznal a 19. srpna mně napsal následující SMS. Již ani nezavolal. Jen mně stručně úředně sdělil:

SMS 19.8.13

Ahoj Jirko, své rozhodnutí neměním. Omlouvám se za pozdní zprávu. Měj se hezky. Hynek

 

Není to poprvé, co mě Hynek zklamal. Před lety doslova bez jediného slova vysvětlení zmizel. Vynořil se až po roce a opět bez jediné omluvy či vysvětlení. Zřejmě si myslí, že takové chování je v pořádku.

Jeho chování, jak jsem v článku na webu vysvětlil, je skrytě namířeno proti mně osobně. Svým rozhodnutím společenství prakticky rozdělil. Zánik klubovny v Olomouci je z velké části výsledkem právě tohoto rozhodnutí.

Je ovšem pravda, že mnozí hledající z oblasti Olomouce si klubovny málo vážili a nedostatečně ji navštěvovali a hlavně nepodporovali ji. Ti, co ji vedli, nebyli náležitě za práci pro společenství oceňováni, ale mnozí jim jejich úkol dokonce ztěžovali.

To vše má jedinou příčinu: útoky sil zla a odstředivých na skupinu, které Hynek a někteří další nerozpoznali a dovolili, aby se zmocnily jejich mysli. To, co se dnes v olomoucké skupině děje, je jen toho pokračováním. Pokud se zúčastnění duchovně nevzpamatují a nezačnou opravdu bdít v pozorovateli a rozlišovat, zlepšení nelze očekávat.

Hynkovo rozhodnutí nemeditovat s Jirkou vyvolalo přesně ty neshody ve společenství, které uvádí jako důvod svého rozhodnutí. Dělá přesně to, proti čemu protestuje.

Přes můj článek „O chování členů duchovního společenství“ na webu, kde jasně shrnuji pravidla chování členů skupiny, aby správně žila, Hynek a mnozí hledající z Olomouce článek nevzali na vědomí a šíří neklid dál.

Navíc jsem napsal skripta „O duchovním společenství“, kde je velmi podrobně podána zákonitost, kterou musí zachovávat členové společenství, aby z něho měli všichni prospěch. Marně. Nikdo není ochoten se poučit. Pak platí: „Komu není rady, tomu není pomoci“ se všemi důsledky. Nemají pro své chování omluvy.

Následující SMS odhalují příčiny tohoto neladu jasně:

 

SMS 10.9.13

Mám vás moc rád a těším se, až se s vámi setkáme.

Josef Z.

 

SMS 11.9.13

Moc děkuji, že na nás myslíte. Jinak v Olomouci je atmosféra velmi napjatá. Lidé si myslí, že jsme to zavinili my a Hromádci, protože se stěhujeme. Jenže my se stěhujeme také proto, že se nám nelíbí Hynkův postoj k vám.

Pěkný den a pozdrav Milušce.

Hanka H.

 

SMS 12.09.13

Dobré dopoledne z Olomouce. Tady dochází ke kolektivnímu vybíjení karmy. Raději se do ničeho moc nezaplétám, jen pozoruji to zlo, které se z lidí uvolňuje. Je to smutný pohled neb nevidí pravou příčinu, ale jejich mysl je vede k chybným závěrům.

S láskou Hanka H.                             

 

SMS 12.09.13

Krásný den, milý pane Vacku. Nevěřili byste, kolik lidí má najednou starost o klubovnu. Všem odpovídáme, že čekáme miminko i když to, co nás odsud vede je také bezcitný až neuctivý vztah Hynka k vám. Máme ho rádi, ale nemůžeme ho v takovém počínání podporovat.

Děkujeme, že nás držíte tak jako celé společenství boží silou, která z vás proudí a přejeme, ať vás celá záležitost nevyčerpává.

Mějte se pěkně, Hromádkovi

 

Každý, kdo jen trochu zná nauku, jasně vidí, že takové chování k mistrovi je v rozporu s pravidly duchovního života.

S tím se setkávám často, že mnozí podléhají nemoci, před kterou Swami Ramdas velmi varuje: „Přílišná blízkost mistra budí neúctu“. O nějaké vděčnosti není ani řeč.

Nejhorší pak je, když ti, kdo učí druhé zásady chování k mistrovi, je nedodržují. Učí něco jiného než dělají.

Výsledek porušení zásad chování členů společenství se nemohl nedostavit, protože je zákonitý. Prospěch z něho mají jen síly zla, kterým je každé opravdu Duchem žijící společenství hned po mistrovi největším nepřítelem.

Jakékoliv další společenství, které vznikne ať již osamostatněním nebo jinak, čeká stejný osud, kterým je zákonitý a nevyhnutelný rozpad včetně projevů neúcty k mistrovi, který je povede. Duchovní zákony nelze zanedbávat ani nedodržovat bez zlých následků pro všechny.

Jen rozum silně zastřený zlem tuto pravdu nevidí a tak si zákonitě připravuje nezdar, zklamání a zmaření naděje na něco lepšího.

Blaze tomu, kdo se nenechá ve svých správných postojích zviklat a bude se řídit přikázáním lásky k Bohu, bližním a k sobě. Pamatujeme dobře, že jedno od druhého nelze oddělit, protože tvoří jednotu.

K celé záležitosti se vyjadřuji obšírně záměrně až teď. Stále jsem doufal, že zúčastnění pochopí onen článek o společenství a zachovají se s ním v souladu, ale nelad šíří dál: odhlašují se ze semináře na Morávce. Takové počínání má k pravému následování mistra velmi daleko.