Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ramana Maháriši o džňáninech

21. 12. 2015

Jiří Vacek

Kdo si chce uvědomit své pravé Já, musí získat pomoc toho, kdo si je uvědomuje. Jinak je není možné pouze vlastním úsilím získat. Jen hořící svíce může zapálit tu, která nehoří. Podmínkou je očištěná mysl hledajícího. Mysl plná nečistot tomu účinně brání. Pro úspěch předání milosti mistra je čistá mysl základním předpokladem.

Mistr, džňánin se rodí do posledního zrodu s tolika zásluhami, dobrou karmou, že je sám nemůže využít. Ti, kteří se k němu chovají s úctou a láskou a pomáhají mu, získávají část těchto zásluh džňánina jako požehnání pro sebe.

Někteří džňáninové se rodí i s určitými proviněními neboli se špatnou karmou. Ti, kteří se k nim chovají špatně, jako trest přejímají na sebe tato provinění jako zlou karmu. Tyto přenosy se dějí samovolně. Soustředěná oddanost mudrci přináší nakonec i vysvobození.

Vtělený mudrc je božské Já, átman, které nás tlačí do nitra k poznání Sebe. Já, které září v našem nitru, nás vtahuje do nitra k Sobě. Výsledkem je uvědomění Sebe.

Aby se tato milost mistra mohla plně projevit, musíme se mu odevzdat. Proto má žák co nejdéle pobývat v přítomnosti mistra a správně se k němu chovat a tak splácet poskytnutou pomoc.

Pro žáky s nedostatečně očištěnou myslí, plnou odstředivých sklonů, může být stálá přílišná blízkost mistra nebezpečná. Pro překážky v sobě necítí mistrovo duchovní vyzařování, ale vidí pouze jeho zevní osobnost. Pod vlivem svých duchovních nečistot zamění mistra za jeho tělo a zevní osobnost a usoudí, že není ničím výjimečným.

Pak mistra opustí nebo, co je horší, stane se jeho nepřítelem, což je případ mnohých. Pak na něho dopadá zlá karma. Tou je již samo opuštění mistra a tím i ztráta možnosti poznání Sebe.

Je jen jeden mistr a tím je vědomí Já jsem, Bůh. Proto není možné vyměnit jednoho mistra za druhého, když se nám ten „náš“ znelíbí. Takové měnění mistrů je jen nevědomost a nic víc. Zůstaňme proto věrni svému mistrovi, který má poznání Sebe, buďme mu oddaní a pomáhejme mu, jak můžeme. Takové chování je velmi účinnou očistou, která nám umožňuje dosáhnout cíl ze všech nejvyšší.