Jdi na obsah Jdi na menu
 


Recenze – Objevování Bible

6. 8. 2007

Jiří Vacek

Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman: Objevování Bible, vázané, 350 Kč, 335 stran. Dodáváme na objednávku.

objevovani_bible.jpgBible je písmo, o které se opírají tři světová náboženství: židovství, islám a křesťanství, což v plné míře platí o Starém zákonu, který Bible obsahuje. Proto je otázka pravdivosti Bible zásadní. Pravostí a pravdivostí Bible a událostí v ní popsaných se v poslední době zabývá řada vědních oborů: vědecká historie, archeologie a jazykověda. Závěr těchto výzkumů je jednoznačný, jak autoři uvádějí: „I když například archeologie nalezla, že v několika případech se nalezly nápisy a pečetidla, která mají možná přímou souvislost s osobami, o kterých se v bibli píše, neznamená to, že všechny prvky biblického vyprávění jsou pravdivé. Zdaleka ne. Dnes je zřejmé, že se mnoho událostí biblické historie buď neodehrálo v udávané době nebo se neodehrálo tak, jak se to v bibli popisuje. „Některé z nejznámějších biblických událostí se nestaly nikdy“. Konec citátu.

Například je zřejmé, že Mojžíšovy knihy nenapsal Mojžíš. Starý zákon jako celek vznikl také mnohem později než udává. Není zápisem přítomných událostí, ale pozdějším vyprávěním, které nelze považovat za historii v dnešním pojetí, ale je ryze účelové.

Pro bigotní věřící křesťany může být toto zjištění, ke kterému jsem dospěl již ve svých pojednáních „O bibli a jejím učení“ skličující. Co si mají počít, když to, co brali jako svaté, je značně nepravdivé? I to objasňuji v uvedených sedmi dílech „O Bibli a jejím učení“. Nebrat Bibli zevně a doslova, ale vnitřně a podle ducha. Bible je kniha mystická a nikoliv historická. Je zprávou o pravém, vnitřním duchovním náboženství. Kdo ji takto začne studovat, je zachráněn a objeví pravý poklad, její vnitřní význam, který je mnohem cennější než její zevní, pravdu zastírající, historizující obal.

Studium „Objevování Bible“ je užitečné pro všechny. Názorně ukazují, jak a proč taková písma vznikají a jak moc nepochopení se do nich dostává od těch, kteří uctívají literu, zevnějšek a nikoliv ducha v nitru a prohlašují své omezené názory za boží pravdy. Proč tak činí? Aby získali svůj osobní prospěch.