Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor Jiřího Vacka k příležitosti Dychu Zeme, 2007

31. 7. 2007

Jiří Vacek, Juraj Hipš

1. Za jedného zo svojich nejvýznamnějších učiteľov považujete indického mudrca Šrí Ramana Mahárišiho. Čím Vás oslovil?

Svou pouhou existencí. Nic jsem o něm nevěděl, nic neznal a přece ihned, jak jsem poprvé slyšel o něm od Petra Klímy, věděl jsem naprosto jistě, že je velkým mistrem. Bylo mně 15 let a od té doby spojení s ním trvá.

2. Na meditáciách, ktoré vediete, učíte cestu átmavičáry. Mohli by ste nám ju priblížiť?

Átmavičára je meditace, ve které nikoliv mysl, ale pozornost vědomí se zaměřuje na samotné vědomí a tak si uvědomujeme, že tímto vědomím jsme my sami, že je naším pravým Já.

Tato meditace se podstatně liší od všech druhů soustředění, ve kterých se soustřeďujeme na nějaký předmět, například na mantru, čakru, pránu a podobně. V těchto meditacích zůstává samo vědomí, naše pravé Já, nepoznáno, protože mu nevěnujeme pozornost. Ta směřuje pouze k předmětům pozorovaným a vědomí samo, které se soustřeďuje, zůstává stranou a proto i nepoznáno. Zůstáváme proto v nevědomosti o sobě, o tom, kdo se soustřeďuje, co si v nás soustředění na zvolený předmět – mantru, čakru, pránu atd. uvědomuje. To je dvojnost.

V átmavičáře se soustřeďujeme na samotné vědomí, což vede k jeho uvědomování jako našeho pravého Já, naší podstaty. To je jednota sebe si vědomého, inteligentního bytí.

3. Ako súčasť meditácií doporučujete okrem átmavičáry aj cvičenie vnútornej pránájámy. Aký je rozdiel medzi vonkrajšou pránájámou, ktorú mnohí ludia poznajú z kurzov hatha jogy a pránájámou vnútornou?

Zevní pránájámou ovládáme zevní dýchání. Ve vnitřní pránájámě ovládáme i pránu. Je prací s touto božskou životní silou, soustředěním se na ni. Tím podněcujeme působení této síly v nás. Pak nás očišťuje od pokleslých energií, obnovuje své působení ve svých průchodech, nádí, v čakrách, energetizuje je a ty obnovují svou činnost. Tato síla stoupá působením vnitřní pránájámy nad hlavu jako známá hadí síla, kde se mění ve světlo. Pak dochází k jeho sestupu dolů a k vytvoření světelného duchovního těla.

4. Je podla Vás možné dosahnut poznanie bez pomoci Majstra?

Stezku je možné nastoupit a kráčet úspěšně po ní i bez mistra, ale až do určitého bodu. K přímému poznání Sebe je pomoc mistra nezbytná a obdrží ji zákonitě každý, kdo je na její přijetí připraven. Kdo připraven není, tomu mistr nepomůže k poznání i kdyby s ním žil stále.

5. Tento rozhovor bude uverejnený na portáli Vedomie.sk. Pojem „vedomie“ používáte vo svojom učení velmi často. Čo to vlastne „vedomie“ je?

Vědomí je absolutno, noumenon, neprojevené božství. Je sebe si vědomou absolutní existencí Já jsem. Jeho podstatou je uvědomovací schopnost

1) Sama Sebe, své existence

2) Svého obsahu, uvědomovaných předmětů.

Je jen jedno vědomí, které si vše uvědomuje

  • samo sebe, svou existenci, že je vědomí
  • svět
  • tělo
  • mysl
  • prázdno.

Nejsou mnohá vědomí, ale jen jedno vědomí. Vědomí světa, jeho tvarů, dění atd. je pouze uvědomováním si toho jediným vědomím. Vědomí těla, jeho pocitů atd. je uvědomování si těla tímto jediným vědomím. Vědomí duševních činností je uvědomováním si myšlenek, citů i představ tímto jediným vědomím. Vědomí prázdna, naprosté nepřítomnosti všeho projeveného, je uvědomování si jejich nepřítomnosti tímto vědomím.

Toto vědomí je jedno jediné, sebe si vědomé a neměnné. Předměty, které si uvědomuje – svět, tělo, mysl jsou mnohé a proměnlivé. Ono je jedno a neproměnné.

Není jen vědomím, ale i tvořivou mocí, láskou a inteligencí neboli tím, čemu říkáme Bůh. Je všude a ve všem, proto i v nás. Tam je nám nejblíže a proto je zde i můžeme pomocí átmavičáry poznat.

6. Preložili a napísali ste desiatky duchovných spisov. Ktoré by ste odporučili záujemcom, ktorí chcú navštívit Vaše meditácie?

V každém případě studim učení Ramany Mahárišiho.

Zcela praktické návody pro denní duchovní život začátečníci naleznou v mé knize „Základy jógy a mystiky“. Pro ty, kteří se chtějí vydat rovnou na stezku poznání Sebe, svého pravého Já, je určena ryze praktická „Královská jóga“ a „Učebnice átmavičáry“. I další mé knihy jsou ryze praktickými návody pro stezku poznání Sebe, jak ji učí nejvyšší mistři jako Ramana Maháriši a další. Jsou to: Moc vědomí, Rady na cestu, Život božský, O jednotě a zlu a další. Podrobné informace viz www.jirivacek.cz.


Ptal se Juraj Hipš, Živica, Centrum enviromentálnej a etickej výchovy, Bratislava.