Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spása

16. 1. 2018

Jiří Vacek

Neděle 10.12., 4 hod. 30 min. ráno

Samovolné sdělení psané v blaženém vědomí Já jsem.

Ze spásy nemůže být nic vyloučeno, zavrženo. Neúplná spása neexistuje.

Spása se děje Bohem a v Bohu. Je plným návratem všeho do Boha. Nejen nás, ale všeho stvořeného. Jak říkal můj prvý učitel v těle, pan Emanuel Šimandl: „I hmota chce být spasena“. Proto musíme Boha nejprve poznat, uvědomit si jej v jeho celé velikosti v projevu i neprojevu, v nás i mimo nás.

Poznání Boha se děje jeho uvědomováním jako vědomí Já jsem ve všem a všude a stále.

Jelikož Bůh Já jsem je láska, musí všude láska vládnout, to jest všude a ve všem láskyplně působit.

Vše a všichni jsou hodni lásky ne pro ně samé, ale pro Boha, který je vše a ve všem.

I když Bůh je vždy láska, aby láska mohla láskyplně působit, musí být nejprve uvědoměn plně a stále Bůh, vědomí Já jsem.

I své hmotné tělo proto musíme milovat, ale nikoliv se s ním ztotožňovat a nechat se jím ovládat.

Je-li Bůh s čímkoliv ztotožněn, je vždy i omezen a proto se nemůže božsky projevovat.

Uvědomovat si Boha ve tvarech – v tělech bytostí a předmětech neznamená je nevidět, nevnímat, ale zakoušet vědomí Já jsem v nich jako jejich nestvořený a beztvarý základ, ze kterého vznikají a v něm existují.