Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učení Dákiní

28. 11. 2016

Mistr Padmasambhava

uceni_dakini.jpg(ukázka z knihy Učení Dákiní, kterou lze zakoupit v našem e-shopu či na našich veřejných meditacích)

 

Deset faktů

Mistr Padma pravil: Pro všechny, kdo pěstují duchovní praxi, platí 10 faktů.

Ctihodná paní se zeptala: Které to jsou?

Mistr řekl: Když se někdo, kdo získal lidské tělo, setkal s Buddhovým učením, svědčí to o tom, že nashromáždil zásluhy v dřívějších životech.

Když se někdo, kdo má zájem o Dharmu, setká s mistrem, jenž mu předá ústní pokyny, je to jakoby slepý člověk našel klenot plnící všechna přání.

Když někdo, kdo získal bezchybné tělo, má současně víru a inteligenci, svědčí to o tom, že byla probuzena karmická kontinuita dřívější praxe.

Když je někdo bohatý a současně potká žebráky, svědčí to o tom, že přišel čas zdokonalit se ve štědrosti.

Když je jezero tvého neštěstí bezbřehé a současně se zabýváš duchovní praxí, svědčí to o tom, že se tvá zlá karma a zatemnění pročišťují.

Když se setkáš s nezaviněným nepřátelstvím, zatímco vyvíjíš snahu obrátit svou mysl k Dharmě, je to vůdce, který tě povede na cestu trpělivosti.

Když někdo pochopil nestálost podmíněných věcí, má dokonalou víru a současně obdrží duchovní poučení, svědčí to o tom, že přišel čas odvrátit se od světského života.

Když máš strach ze smrti a současně ti zemře někdo blízký, svědčí to o tom, že přišel čas neobyčejné víry.

V každém případě, kdy se snažíš napřed uskutečnit světské cíle a duchovní praxi odkládáš až na pozdější dobu, kdoví zda k tomu kdy budeš mít ještě příležitost! Proto se jen málokdo osvobodí ze samsáry.

 

Nebezpečí chyb

Mistr Padma řekl: Lidé, kteří vkročili do brány Dharmy, mohou udělat mnohé chyby. Dávej pozor!

Ctihodná paní se zeptala: Které to jsou?

Mistr pravil: Můžeš zaměnit učitele, který je vzdělaný, za duchovního přítele, jehož bytost je osvobozena studiem a přemítáním.

Můžeš zaměnit bezohledného „duchovního znalce“, který sám nepraktikoval, za někoho, kdo získal zkušenost osobní praxí.

Můžeš zaměnit podlého pokrytce za šlechetnou bytost, jež zkrotila svou mysl praxí Dharmy.

Můžeš zaměnit slova prázdné výřečnosti za realizaci někoho, kdo obdržel ústní pokyny.

Můžeš zaměnit chvástání duchovního rázu za oddanost vírou obdařeného člověka k praxi Dharmy.

V každém případě musíš nechat splynout svou mysl s Dharmou.

Lidé, kteří jenom vedou duchovní řeči a přitom tvrdí, že provádějí praxi, zatímco Dharma se jich ani nedotkla, nebudou mít úspěch.

 

* * *

 

Mistr řekl: Musíš zajistit, aby se z tvé duchovní praxe stala pravá Dharma. Musíš zajistit, aby se z tvé Dharmy stala pravá cesta. Musíš zajistit, aby tvá cesta odstranila zmatek. Musíš zajistit, aby z tvého zmatku vysvitla moudrost.

Ctihodná paní se otázala: Co to znamená?

Mistr pravil: Poté, co jste pochopili učení všech nauk jako jediné vozidlo a zaujali postoj mimo přijímání a odmítání, se Vaše praxe stane pravou Dharmou.

Uchýlit se ke Třem klenotům a dodržovat duchovní závazky je kořenem duchovní praxe. U člověka, který není členem mnišského řádu, toto začíná účinkovat v okamžiku, kdy uvěří v příčiny a následky karmických činů.

 


(knihu lze zakoupit v našem e-shopu či na našich veřejných meditacích)