Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbornost soustředění v pozorovateli nad hlavou

30. 11. 2023

Jiří Vacek

Vnitřní pránájáma je výborná jako nedílná součást naší stezky. Uvolňuje negativní energie, což je dobře. Co není dobře je, že mnozí nával uvolněných energií nepřátelských světlu nepostřehnou, protože nebdí a nerozlišují.

Pak pod jejich vlivem se dokonce obracejí zevně a vidí veškeré zlo ve svém okolí. Nechápou, že jde o jejich vlastní síly zla, které v sobě probudili a které se pro jejich špatný postup, který je v rozporu s naší naukou, jich zmocnily. Jsou přesvědčeni, pod vlivem těchto neovládnutých sil zla, že zlo je v druhých a proto na ně i slovně útočí. Rozumové přesvědčování v těchto případech nezabírá, protože se nejedná o záležitost rozumu, ale o skutečnou moc sil zla, kterým jsme dovolili, aby se nás zmocnily.

Takové situace jsou velmi osobně vyhrocené a reagovat na ně rovněž zevně situaci nejen neřeší, ale vždy jen zhorší. Zlo naráží na odpor, což je dráždí. Rozum je doslova zastřen závojem sil zla, a proto není schopen nic rozumného pochopit, tím méně přijmout. Pokud se necháme strhnout zlem, které se na nás vylévá, a odpovíme, ač spravedlivě, stejně, hrozí velké až nenapravitelné zhoršení vzájemných vztahů.

Přesto řešení existuje a je ryze duchovní. Uchýlíme se s pozorovatelem nad hlavu a ze všech sil se tam držíme a citově vůbec nereagujeme. Pokud odpovídáme – lépe je raději mlčet – tak výhradně věcně a bez emocí. Zásadou je neopustit za žádných okolností postoj sebe si vědomého, nezúčastněného pozorovatele. Proto nesmíme dovolit, aby v nás vzniklo jakékoliv citové hnutí neboli citové energie, které by nás vlákaly do situace. Pak bychom se stali rázem jejími účastníky a nikoliv nezaujatými pozorovateli.

Nedejme se tímto útokem sil zla zmást. Nejde o skutečnost, o pravdu, spravedlnost, důvody, prostě o nic jiného než o útok sil zla, o energie zlých sil. Vše ostatní jsou jen záminky a zaměňování podstaty věci.

Když takto v pozorovateli nad hlavou pevně vydržíme a nevrhneme se do vyvolané energetické, citové vřavy, útok, jeho energie se časem vyčerpá.

Pokud se takto zachováme vždy a odmítneme veškerá pokušení se zúčastnit nedorozumění, situace se takto vyřeší zdánlivě samovolně. Ne okamžitě, ale po určité době. Takové útoky sil zla se mohou i vícekrát opakovat, ale pokud se budeme držet uvedeného návodu, vše se nakonec obrátí k dobrému. Ve skutečnosti řešení je výsledkem našeho soustředění v pozorovateli nad hlavou a v odmítnutí všech reakcí a zevního řešení.

Proto je dobré stále takto v pozorovateli nad hlavou vědomě spočívat a nedopustit, aby nás cokoliv tuto naši skutečnou pevnost ducha donutilo opustit.

Tímto způsobem, to znamená v pozorovateli nad hlavou, je možné řešit i otázky a události, se kterými si nevíme rady nebo cesty a záležitosti, kde prosíme o ochranu a bezpečí.

Prostě je do pozorovatele nad hlavou vložíme a tam držíme. Takto se můžeme i léčit.

Proto: zatnout zuby, nereagovat a s veškerou silou se držet v pozorovateli nad hlavou.