Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky jógy a mystiky: Utrpení, nikoliv potěšení

22. 12. 2020

Jiří Vacek

Hledající se obracejí k praxi nějaké stezky k Bohu jako k prostředku, který jim zlepší život a přinese trvalé potěšení.

Tak jak postupují na stezce, jejich naděje v tomto našem světě se nenaplňují. Právě naopak, dostavuje se často ještě větší životní utrpení. Světci i mudrci z tohoto osudu nejsou vyjmuti. Mnohdy trpí ještě víc než materialisté.

Pak si začínáme klást otázky, proč tomu tak je. Závěr těchto úvah je jednoznačný. Cesty k Bohu nejsou určeny ke zlepšení našeho života v tomto nebožském světě. Jsou prostředkem, jak tento nebožský svět trvale opustit a vrátit se do nebeského království, jak Ježíš nazývá život ve světě božím, kde plně vládne Bůh.

Dílčích zlepšení je samozřejmě mystikou či jógou možné docílit, ale trvalé řešení našeho života v nebožském světě přinést nemohou.

Právě praxe jógy a mystiky, konkrétně meditace a očistný proces, který ji provází, může přinášet podmínky, které přinášejí velké duševní utrpení.

Klid mysli, který žáci stezky pěstují, umožňuje, že se v našem podvědomí dostanou nad námi k moci dříve potlačované příčiny utrpení například strach.

Strach nebo úzkost není nikdy bez příčiny. Ať jsou jeho rozumové důvody jakkoliv nesmyslné, tím ještě tyto city nepřestávají působit.

Příčiny strachu jsou často zastrčeny do našeho podvědomí, kde na ně zapomínáme a tím nás chrání před uvědoměním si příčin našeho strachu a tím i jeho působení.

Strach a úzkost jsou city, ale to neznamená, že nemají nad námi svou moc. Čím je jejich velikost a síla větší, tím hůře se dají ovládat. Silou vůle tyto síly nelze ovládat, stejně jako nelze například silou vůle ovládat elektřinu.

Můžeme však s těmito silami úspěšně pracovat, známe-li zákonitosti, kterými se řídí, když je správně využíváme.

Proto jejich prosté objevení, které se děje jejich převedením z nevědomí do podvědomí, odstranění těchto citových sil nic neřeší.

Známe příčiny strachu, ale nemáme moc nad nimi, ani neznáme způsob, jak s nimi úspěšně zacházet.

To, co opravdu pomáhá, je proces rozpuštění těchto skutečných sil.

Jednou z možností je znovuprožití traumatizujících zážitků, což je velmi bolestivé. Pokud se však plné znovuprožití zdaří, je citový náboj těchto zraňujících sil znovuprožitím vybit a ony mizí. Tím strach a úzkost zmizí.

Řešení duševních obtíží jejich znovuprožitím je velmi náročné a často bolestivé, navíc jejich rozpuštění vyžaduje zpravidla víceré opakování znovuprožití.

Pouhé jejich rozpoznání bez prožití není samo o sobě účinné.

Celý tento proces je očistou, která je součástí každé stezky. Bez ní nelze na stezce podstatně pokročit.

Celá očista je, má-li být úspěšná, založena na rozpuštění totožnosti s tělem a s myslí.

Obšírnější pojednání o záležitostech vědomí a podvědomí se nachází v knize Jiří Vacek „Základy jógy a mystiky.“ Prostudování této oblasti mysli je velmi potřebné pro úspěšné zvládnutí práce s myslí.

Jinou metodou je rozpouštění těchto sil na stezce jejich nezúčastněným pozorováním.

Je to právě klid mysli v meditaci, který umožňuje objevení těchto sil, které jsou jinak nepřístupně uzavřeny v podvědomí.

Jinou příčinou utrpení jsou karmické vlivy, které se u žáka stezky urychleně projevují. Zde plně platí Ježíšovo: „Neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“ Karmické dluhy jsou jednou z překážek vysvobození.