Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vytváření světla vnitřní pránájámou

27. 8. 2014

Jiří Vacek

Úvodem

Po úspěšném projití základní vnitřní pránájámou a po dosažení očisty a vlády nad myslí, je možné přejít na její vyšší stupeň, ve kterém vytváříme duchovní světlo, které je nejvyšší stvořenou, a proto i nejúčinnější dostředivou silou, která, pokud její velikost převáží nad našimi odstředivými silami, nás přivádí svým působením zpět k Bohu.

Tento postup zná jako jediné i Janovo evangelium. Je popsán v kapitole, která líčí dění v Káni Galilejské.

Jogíni znají tento postup jako zvedání hadí síly neboli kundaliní jógu. Znají jej pochopitelně i křesťanští mystici, například Jakob Böhme.

 

Všeobecně platné zásady pro vnitřní pránájámu:

1) Vždy dýcháme ve vědomí pozorovatele nebo přímo v Já jsem. Nikdy se cvičením ani silou nebo světlem nenecháme nevědomě pohltit, ale neustále držíme Já, pozorovatele rozlišeného od ne-já, od toho, co si uvědomujeme a pozorujeme. Samozřejmě se neztotožňujeme ani s tělem nebo s myslí.

Pokud žijeme v rozšířeném vědomí, ve kterém si uvědomujeme, že se tělo nachází v nás, v našem vědomí, provádíme pránájámu v tomto stavu vědomí.

2) S životní silou nebo se světlem pracujeme s pokorou, odevzdaností a láskou s pochopením, že je božskou silou, jejíž očistné a duchovní působení v nás vědomě vyvoláváme, kterému se plně otevíráme a odevzdáváme, aby síla mohla svobodně konat v nás svou práci.

3) Zásadně zevní vzduch dýcháme nosem, pomalu a plným jógickým dechem. Ten začíná nádechem do břicha, postupuje vzhůru co nejvýše hrudníkem.

Po nádechu děláme krátké, nenásilné zádrže vzduchu, které nesmíme nikdy přepínat ani nesmějí vyvolávat nepříjemné, nebo dokonce bolestivé pocity.

4) Vnitřní pránájámu provádíme v souladu se zevním dýcháním. Když nadechujeme zevní vzduch, nadechujeme i sílu atd. S nádechem sílu přijímáme, v zádrži dechu ji necháváme působit. Výdechem ji vedeme tam, kam chceme.

5) Vnitřní pránájáma je meditace na boží sílu. Proto vyžaduje plné soustředění vědomí na její provádění, aniž by došlo ke ztrátě rozlišení vědomí od toho, co provádíme a pozorujeme, nebo dokonce samotného vědomí.

6) Předpokladem pro úspěšné provádění vyšších stupňů vnitřní pránájámy je dostatečně zvládnutá očista mysli od pokleslých energií. Poslední se dociluje základní vnitřní pránájámou, jak je uvedena například v „Královské józe“ a na CD č. 5 – Vnitřní pránájáma.

Pokud dále uvedená cvičení, vedení síly podle nich, naráží na překážky, je nezbytné je odstranit zvýšenou praxí očisty a základní pránájámou. Neprůchodná místa, která síla nemůže proniknout, cíleně prodýcháváme. Nepoužíváme násilí.

7) Provádění vnitřní pránájámy se s naším pokrokem proměňuje. Nejprve dýcháme životní silou, pránou, později dosaženým světlem, a nakonec mocí vědomí, kterým jsme.

8) Na začátek cvičení zařazujeme poděkování za pomoc a prosbu o ni. Na konci cvičení rovněž.

 

Důrazné varování

Vnitřní pránájáma je stezka síly. Je nedílnou součástí naší stezky poznání sebe, která zahrnuje i dosažení čisté a ovládané mysli. Není úplnou stezkou, kterou lze provádět samostatně pouze jako uvedená cvičení a bez řádné očisty a dalších požadavků stezky.

Pokud ji někdo takto – bez očisty a átmavičáry provádí, vystavuje se velkému nebezpečí, že si poškodí své duševní zdraví a vážně si uškodí i tělesně. Neočištěné síly se jej zmocní a stane se jejich bezmocnou obětí.

To není plané varování. Takové případy – snad 2-3 se staly a všechny skončily nedobře. To není vina této stezky, ale výsledek nedodržení jejích pravidel. Ať se o něco takového nikdo ve vlastním zájmu nepokouší. Získaná síla se vlivem jeho vlastního zla a nedostatečné očisty zákonitě obrátí proti němu.

Ti, kteří dodrží uvedená pravidla zejména očisty, naopak touto praxí mnoho získají. Například dostatek síly pro stezku i pro život sám.

 

Přehled cvičení, která vytvářejí světlo

Kundalini jóga

č. čas
 [min]
popis cvičení
 
1. 5 - 6 Nádech ze 7. čakry nad hlavou přes hlavu dolů podél obou stran páteře pingalou a idou současně do 1. čakry. Zádrž v 1. čakře. Výdech z 1. čakry vzhůru vnitřkem páteře, sušumnou přes prodlouženou míchu nad hlavu do 7. čakry, sahasráry.
2. 5 - 6 Nádech v 1. čakře nebo v centru pod nohama sušumnou a prodlouženou míchou vzhůru nad hlavu do 7. čakry. Zádrž v 7. čakře. Výdech ze 7. čakry všemi směry vzhůru do prostoru kolem 7. čakry.
3. 5 - 6 Prodýchání 7. čakry. Nádech ze všech směrů do 7. čakry. Zádrž v 7. čakře. Výdech ze 7. čakry všemi směry do prostoru kolem ní a nad ní.
4. 5 - 6 Nádech z pod nohou přes 1. čakru sušumnou vzhůru nad hlavu do 7. čakry. Zádrž v 7. čakře. Výdech všemi směry kolem hlavy a celým tělem dolů přes 1. čakru nebo až pod nohy.
5. 5 - 6 Nadechujeme ze 7. čakry nad hlavou prodlouženou míchou a sušumnou dolů až pod nohy. Zádrž pod nohama. Nádech z centra pod nohama přes nohy a páteří vzhůru nad hlavu do 7. čakry.
6. 5 - 6 Nádech ze srdce vzhůru skrze amritu nádí, průchodem vysvobození, do 7. čakry nad hlavu. Zádrž v 7. čakře. Výdech ze 7. čakry zpět do srdce opačným směrem.
7. 5 - 6 Nádech v centru pod nohama přes 1. čakru vzhůru do 7. čakry nad hlavou. Zádrž v 7. čakře. Výdech do srdce.
8. 5 - 6 Nádech z centra pod nohama vzhůru přes 1. čakru sušumnou do 7. čakry. Zádrž v 7. čakře. Výdech do srdce. Nádech ze srdce do 7. čakry. Zádrž v 7. čakře. Výdech přes 1. čakru až do centra pod nohama.
9.

5 - 6

(-12)

Nadechujeme celým povrchem těla do srdce jako středu dechu. Zádrž v srdci. Výdech ze srdce všemi směry povrchu těla do prostoru kolem těla. Cílem je naplnit celé tělo, každou jeho buňku, životní silou.

    

Pokud každý postup cvičíme 5 minut, celé cvičení trvá 45 minut. Zbývající dobu 15 minut do 1 hodiny můžeme využít k základnímu prodýchání, které v tomto případě zařadíme na začátek těchto zvláštních cvičení. Pak celé cvičení trvá 1 hodinu.

Pokud cvičíme po šesti minutách a poslední cvičení prodýchávání srdce cvičíme 12 minut, celé prodýchávání trvá také 1 hodinu.

 

Hlavní přínosy cvičení

1) Zavádí sílu do sušumny.

2) Zvedá sílu sušumnou vzhůru a energetizuje ji. Tím dodává energii i čakrám, které jsou na sušumnu napojeny, a tak obnovuje jejich činnost.

To je ono probouzení a zvedání hadí síly.

3) Síla dovedená nad hlavu se v 7. čakře mění ve světlo. Je-li světlo pravidelně cvičením posilováno, a pokud nedochází k jeho ztrátám lókavičárou, světlo klesá do prostoru těla, který vyplňuje, a tak vytváří tělo světelné. To je podstatně tělo právě Bohem stvořených bytostí.

4) Přivádí dostatek energie tělu hmotnému i pránickému.

5) Zastavuje nežádoucí činnost mysli, a tak usnadňuje její ovládání.

Pokud vnitřně cítíme potřebu úpravy uvedených cvičení, tak ji ve shodě s naukou provedeme. Můžeme například zařadit i samostatné prodýchávání centra pod nohama. Na oblast, kde cítíme nedostatek síly nebo nedostatečnou otevřenost, neprůchodnost prány, se zvlášť zaměříme.

 

Umístění čaker a nádí

Nádí jsou průchody, kterými proudí síla. Ida i pingala se nacházejí po obou příslušných stranách páteře. Amrita nádí vede ze 7. čakry, sahasráry, která se nachází nad hlavou, do srdce. Nahoře nad sahasrárou se nachází oblast světla.

Prvá čakra se nachází na dolním konci páteře v rozkroku. Centrum, čakra pod nohama leží pod chodidly. Duchovní srdce se nachází na pravé straně hrudi. Není totožné s tělesným srdcem.

Sušumna prochází vnitřkem páteře od 1. čakry a pokračuje prodlouženou míchou nad hlavu, kde se napojuje na amritu nádí.

Přesné umístění čaker a nádí v těle není nezbytné znát. Pokud se naše pozornost vědomí soustředí v příslušné oblasti, čakra i nádí se pocitově projeví a síla si je nalezne.