Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní zákonitost vztahu Mistr – žák

17. 3. 2021

Jiří Vacek

Shrnutí

1) Mistr není hmotné tělo ani mysl, ale sebe si vědomé božské vědomí.

2) Žáci si nevolí mistra, ale mistr si vybírá žáky.

3) O tom, kdo je žákem mistra, rozhoduje vztah žáka k jeho osobě a pokrok na stezce, který žák dosahuje.

4) Pokrok žáka, který dosahuje pod vedením mistra, podstatně závisí na žákově víře v mistra.

5) Bez pomoci mistra není uvědomění si pravého, božského Já možné. Proto spása žáka plně závisí na jeho mistrovi.

6) Mistr a Bůh jsou duchovně totožní.

7) Podstata vztahu mistr – žák není zevní, ale vnitřní. Je neviditelná, duchovní a nehmotná.