Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásadní nepochopení

9. 5. 2010

Jiří Vacek

Dostal jsem následující dopis.

Pane Vacku,                                                                                    

i když se osobně neznáme, pociťuji potřebu Vám napsat. Přečetla jsem si něco s Vašich duchovních sporů... Sama již 20 let se zabývám věcmi mezi nebem a zemí..

V něčem máte pravdu, ale v mnohém ne. Například s tím egem... vždyť od Boha je úplně vše stvořené, čili i ego jako náš nástroj sebepoznávání a sebeuvědomění. A to se postupně produchovňuje a vásany se rozpouštějí, ale ego tj. já jsem nezmizí nikdy, je pak průzračné duchovní. A hlavně ego musí být vychované...

S pozdravem

Vlasta Salasková, 8. 4. 2010

 

S úžasem zjišťuji, že je možné číst roky duchovní literaturu a nepochopit to hlavní, oč jde: rozpustit a nikoliv produchovnit ego.

Ego není od Boha stvořené, ale ego je výtvorem bytostí, které ze své svobodné vůle opustily Boha. Ego je onen padlý Adam z bible, který spadl, protože „neposlouchal Boha“. Přeloženo: porušil zákony božského života, a proto žije nebožsky. Nikoliv proto, že by to chtěl Bůh, ale protože to bylo Adamovo rozhodnutí. Ego není náš nástroj sebepoznání a sebeuvědomění. Tím je výhradně ryzí vědomí Já jsem, jehož je ego zlým opakem. Ego, nepravé já, padlý Adam, naše nevědomost musí zmizet, pokud nezmizí, nemůže přijít ani poznání naší pravé božské podstaty, vědomí Já jsem, protože ego je jejím pravým opakem.

Ego je totiž technický termín pro nepravé já, padlého Adama, které nestvořil Bůh, ale nevědomost, kterou si vytvořily bytosti odpadnutím od Boha ze své svobodné vůle. Ego je ztotožnění vědomí, Boha v nás, Ducha, kterým jsme, s naším tělem a myslí, kterými nejsme. Dokud si nejen myslíme, ale přímo se prožíváme jako tělo a mysl, dotud máme ego a jsme padlým Adamem.

Teprve tehdy, je-li totožnost s tělem a myslí skutečně plně rozpuštěna, můžeme začít žít Bohem v nás, vědomím Já jsem. Dříve nikoliv.

Tvrdit, že „vše je od Boha stvořené“, je ve svém důsledku totéž jako tvrdit, že stvořil i koncentráky. V plném slova smyslu Bůh stvořil původně opravdu vše božské, ale některé bytosti Boha zavrhli a oddělily se ze spojení s ním, a proto padly. S tím padl i jejich svět. Řečí bible: „Skrze tebe (padlého Adama) je prokleta tato zem.“ Důsledkem je nebožský nebo dokonce i pekelný svět.

Tvrzení, že vše stvořil Bůh, je zlá nevědomost. Neházejme na Boha zlo, které stvořil člověk ani neprohlašujme stvoření lidské za dílo Boží. To jsou jen ďábelské lsti na zmatení našich myslí.