Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život s vědomím Já jsem

24. 7. 2020

Jiří Vacek

Poznání vědomí Já jsem otevírá možnosti práce s tímto vědomím v souladu s jeho vůlí.

Je-li vědomí Já jsem podstatně Bůh i naše pravé Já, je soustředění vědomí Já jsem velká síla.

Vědomí Já jsem vědomí je začátek poznání i působení jeho moci.

Jen když spočíváme v Já jako vědomí Já jsem, vědomí svobodně působí.

Na svět se můžeme dívat:

1) jako na hmotu,

2) jako na tvořivou moc v činnosti,

3) jako na vědomí Já jsem.

Na kterou z těchto částí světa nebo těla se pozorností zaměříme, tam vědomí působí svou mocí.

 

Podmínky působení síly vědomí Já jsem

Chceme-li vědomím působit, postupujeme takto:

1) Přebýváme v klidu jako vědomí Já jsem.

2) Obrátíme pozornost vědomí tam, kde chceme, aby působilo a tam se uvědomujeme.

3) Vezmeme vše do vědomí buď jako část nebo jako celek.

4) Vedeme vědomí k činnosti v předmětu pozornosti v souladu s naším přáním.

 

Aby vědomí mohlo působit, musí být nejprve sebe si vědomé, že je vědomí.

Spočívá-li vědomě vědomí v sobě, pak se skrze mysl projevuje.

Chceme-li působit na svět, vezmeme jej celý do vědomí a necháme je v něm svobodně působit.

Chceme-li působit na tělo, vezmeme je celé do vědomí a necháme je v něm působit.

Chceme-li působit na část těla, vezmeme ji do vědomí a necháme je v ní působit.

Chceme-li, aby Bůh – vědomí Já jsem svobodně ve všem a všude působil, musíme se ztotožnit s vědomím Já jsem a nechat je svobodně působit.

Účinky vědomí na tělo lze doplňovat přikládáním rukou např. na nemocné místo.

Řídíme-li například automobil, jsme ztotožněni s vědomím Já jsem, ale současně jsme si dostatečně vědomi silnice a provozu, které do vědomí a jeho pozornosti zahrnujeme.

Vědomí Já jsem působí všude v dosahu své pozornosti. Jeho moc klesá se vzdáleností.

Mudrc, který se uvědomil jako vědomí Já jsem jen tím, že v tomto vědomí přebývá, vede do světa své božské vědomí Já jsem, a tak přispívá k jeho zlepšení, aniž by byl nutně zevně činný.

Účinky působení vědomí Já jsem jsou úměrné jeho síle a době trvání a jsou umenšovány působením sil opačných a odstředivých.

Vědomí, které se soustřeďuje v centru nad hlavou, vytváří duchovní světlo.