Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zlá a nebezpečná pýcha

30. 4. 2015

Jiří Vacek

Pokud člověk rozhoduje, kdo může být spasen nebo nikoliv nebo dokonce, kdo je a není již spasen, propadá zlé pýše. Staví se do postavení Boha. Rozhoduje, jakoby byl Bohem.

Sděluje nám, že ví vše stejně dobře jako Bůh, neboli se rovná Bohu. Již to samo o sobě je velkým hříchem, pro který padají i nejvyšší andělé. Navíc nám skrytě říká: „Já jsem samozřejmě mezi těmi spasenými“.

Zpravidla nám takoví lidé říkají, že spaseni mohou být pouze oni, což je jejich skupina vyvolených. Ostatní jsou proto od Boha zavrženi. Z toho odvozují i právo se nad ty druhé podle jejich lidského soudu od Boha zavržené nejen povyšovat, ale přivádět je na svou víru i násilím. Také s nimi mohou špatně nakládat: jsou přece od Boha zavrženi a v tomto případě plní jeho vůli i když je pronásledují, vězní, mučí a vraždí včetně dětí.

To, co nám jako Boha vnucují, samozřejmě není Bůh, ale jejich zlá a zvrácená představa o Bohu. I to zná bible, když nás poučuje: „Zvrácenému jsem zvráceným Bohem“. Jejich Bůh není Bohem ani Ježíše ani apoštola Pavla ani Jana. Ježíšův Bůh je Bohem lásky. Bůh těchto podle své zlé pýchy vyvolených není Bohem lásky, ale zlým a rozmarným despotou, který podle své nevyzpytatelné vůle někoho vybírá pro život ve věčném štěstí a blaženosti a druhého svévolně odsuzuje k věčnému utrpení.

Pravda je však jiná: ke spáse se blíží všichni lidé, kteří doopravdy milují Boha, své bližní i sebe. Neříká to snad Starý i Nový zákon shodně a naprosto jasně? Jak se někdo může odvažovat říkat něco jiného? Za koho takoví hlasatelé zlého Boha mluví? Za Boha nikoliv. Vyjevují pouze zlo, kterému slouží.

Kdo opravdu miluje Boha, bližní i sebe a myslí, cítí a jedná s tím v souladu, vyjevuje tím Boha. Jelikož Bůh je láska, ten, kdo takto miluje, žije skutečně v Bohu. Jak by mohl být, když tak plně opravdu žije, nespasen? Jen proto, že „je mimo nás?“

Nestydí se vůbec takové zlé představy o Bohu nám vnucovat? O Bohu, který je láska? Jen nás tím od pravého Boha, takového jaký skutečně je, odrazuje. Není přítelem, ale nepřítelem božím.