Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy z Ramanašramu

7. 4. 2007

Martin Tomeš

http://www.ramana-maharshi.org - Toto je adresa stránek, přesněji bývalých stránek, Ramanašramu, jak jsem nedávno s překvapením zjistil. Navštěvoval jsem je dříve často nejen kvůli pěkné obrazové fotogalerii a pdf verzím časopisu Mountain Path (když ho ještě updatovali), ale hlavně a především kvůli tomu, že zde šlo stáhnout díla s učením Ramany Maharišiho v angličtině a to zcela zdarma. Když jsem však nyní po delší době tuto stránku opět navštívil, hned v záhlaví bylo napsáno – orientačně překládám: tato stránka již nemá povolení poskytovat fotografie Bhagavana Šrí Ramana Maharišiho jeho uctívatelům ani mít zde jakékoliv texty či jiné publikace chráněné copyrightem Ramanašramu...

Pak následuje rozcestník nových nástupnických adres:

Jedna z nich je: http://www.sriramanamaharshi.org/, která je označena jako nová oficiální stránka Ramanašramu.

Jdu tam, protože hledám knihy či spisy s naukou Ramany Maharišiho a komentáře k ní v angličtině a přitom narazím na denní program ašramu.

 

6:30 a.m. Chanting and Milk offering to Sri Bhagavan in the Samadhi Hall
7:00 a.m. Breakfast
8:00 a.m. to 8:30 a.m. Chanting of the Vedas in front of Sri Bhagavan's Shrine
8:30 a.m. to 9:15 a.m. Puja at the Shrine of Sri Bhagavan followed by Puja at the Shrine of Mother
11:30 a.m. Lunch
4:00 p.m. to 4:30 p.m Tea or hot milk served in the dining hall
4:00 p.m. to 5:00 p.m. Reading in Tamil and English in the Samadhi Hall
5:00 p.m. to 5:30 p.m. Chanting of the Vedas in front of Sri Bhagavan's Shrine
5:30 p.m. to 6:15 p.m. Puja at the Shine of Sri Bhagavan, followed by Puja at the Shrine of Mother
6:45 p.m. to 7:30 p.m Tamil Parayana on Monday through Saturday
7:30 p.m. Dinner

 

Asi jsem naivní, ale čekal jsem atmavičáru či alespoň nějakou meditaci (snad je někde schovaná pod nějakým z těch názvů, ale chanting znamená zpívání či recitování, milk offering je nabízení mléka, reading je četba, tak nevím, kam tu meditaci mohli schovat, že by pod Púdžu? A nebo že by tam nemeditovali vůbec?).

Pod záložkou „Sri Ramanasramam“ čtu mimo jiné toto:

„There is no spiritual head of the Ashram, no successor to Bhagavan in human form. The Presence of the Maharshi is so powerful and all-pervasive that it would be redundant to have a person there as a guru. Instructions for meditation are given in his writings and sayings. Spiritual support comes directly from him; all that is needed is practice.“

Překládám: "Neexistuje žádný duchovní vůdce Ramanašramu, žádný následník Bhagavana v lidské formě. Přítomnost Maharišiho je tak mocná a všepronikající, že mít tu nějakou osobu jako mistra by bylo zbytečné. Instrukce k meditaci jsou v Jeho spisech a výrocích. Duchovní podpora přichází přímo od Něho, vše, co je třeba, je praxe.“

Takže hlavní je praxe? V denním programu Ramanašramu je jí skutečně mnoho, že? Navíc, pokud je brána do důsledků první věta tohoto odstavce, tak jsou ty tahanice o autorská práva zcela zbytečné, protože Ramanašram zde jasně říká, že není žádný nástupce Šrí Ramany.

Trochu otráven, se chvíli kochám záběry z Arunačály, protože alba fotek s Maharišim jsem nenašel,, a pak jdu na další odkaz z rozcestníku (resp. první odshora, protože jsem šel odzadu): http://www.arunachala-ramana.org/ - (web master je jakýsi Graham) a zde je napsáno, že tato stránka je věnována Arunačale, Bhagavanovi a každé možné formě pomoci uctívatelům. Je zde též fórum uctívatelů, asi aby si mohli vyměňovat zkušenosti. To zní zajímavě, tak jdu tam. Jdu rovnou k záložce Forum a když na ní kliknu, zobrazí se mi pravidla tohoto fóra. Nevěřím svým očím. Čtu:  

„Forum rules: The Arunachala Ramana forum is dedicated to Arunachala, Bhagavan Sri Ramana Maharshi and the Great Saints and Sages of India. The purpose of this forum is to help those who need information to find it with ease. To assist those who seek genuine enlightenment to overcome their concerns and perceived difficulties. It is not a soap box for those seeking to elevate themselves or any of those would-be-gurus who abound today. Any guru mentioned on this forum MUST have been dead for at least 50 years. Please abide by the rules of the forum or you will be excluded from using it.“

Překlad: Arunačala Ramana Forum je věnováno Arunačále, Bhagavanovi Šrí Ramana Maharišimu a velkým světcům a mudrcům Indie. Účelem tohoto fóra je pomoci těm, kteří hledají informace, aby je snadno našli a též pomoci těm, kteří hledají pravé osvícení, překonat jejich starosti a vnímané/zažívané obtíže. Není pro ty, kteří by se tu sami chtěli vychvalovat či pro žádného rádoby mistra, kterých je dnes mnoho. Každý mistr zmíněný v tomto fóru musí být minimálně 50 let mrtvý. Prosíme, řiďte se pravidly tohoto fóra, jinak z něj budete vyloučeni.

Takže, jestli to dobře chápu, již nestačilo neustále naznačovat, že světci a mudrcové jsou jen v Indii, ale muselo se pojistit, že ani jejich přímí žáci ani očití svědci různých událostí nebudou moci vypovídat či zasahovat do případného zkreslování nauky, a proto tu máme nové kriterium na pravého mistra: musí být z Indie a musí být po smrti aspoň 50 let. Mahariši to ještě zvládl, ale např. taková esa jako je např. Annamalai Swami či Sadhu Om mají prostě smůlu, o jakémkoliv žijícím mistrovi ani nemluvě. Jen mi není jasné, kdo bude na tom fóru teda těm hledajícím radit a čím a podle koho se bude či nebude jakýkoliv člověk na roli „duchovního poradce“ kvalifikovat..

Po této informaci se mi už dál nechtělo, ale aspoň jsem nakonec našel ty texty, co jsem hledal (byly na: http://www.sriramanamaharshi.org/), a skutečně jsou volně ke stažení, což je skvělé. Avšak nové „trendy“, které se na nástupnických stránkách původní stránky http://www.ramana-maharshi.org místy objevují, mně poněkud děsí, takže nemyslím, že bych je navštěvoval často i nadále. Škoda, bývaly fakt dobré. Ale ty anglické texty s Maharišiho naukou rozhodně stojí za stažení a přečtení.