Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Základní informace o naší stezce a skupině

14. 2. 2013

Jiří Vacek

V následujícím jsem se pokusil stručně podat podstatné informace o naší stezce pro všechny nepředpojaté zájemce. Její sepsání si vynutily neustálé útoky na naši skupinu. Jejich příčinou je docela obyčejná názorová nesnášenlivost a nic jiného.

Lidé, kteří si myslí, že jsou sami i jejich skupina od Boha vyvolení, nebo jsou dokonce Bohu nepřátelští, se snaží přesvědčit druhé o své pravdě. Jsou přesvědčeni o své neomylnosti, a od tohoto přesvědčení odvozují právo druhé přivést na svou jedině pravou víru a to i násilím všeho druhu, fyzickým i právním. Také si myslí, že všemu rozumí, a proto jsou oprávněni vše kritizovat.

Právě proto jsme častým cílem jejich lživých pomluv a útoků. Tyto své pohnutky samozřejmě skrývají, ať pod rouškou zájmu společnosti, nebo špatně pochopeným učením zakladatelů své víry.

Ve skutečnosti právě tito lidé posedlí představou své výjimečnosti a vyvolenosti, kterou prosazují i násilím všeho druhu, škodí obrovsky všem včetně sebe. Místo Ježíšovy lásky ke všem lidem a úcty k nim šíří nesnášenlivost a nenávist, která dodnes vede až ke vzájemnému vraždění.

 
Kdo jsme?

Jsme neformální, neorganizovanou skupinou lidí, kteří hledají smysl života, poznání sebe i Boha. Za tímto účelem se sdružujeme, abychom usilovali na prvém místě každý sám, ale i společně k dosažení zvoleného cíle.

Neplatíme členské poplatky, nemáme placené představitele ani majetek. Neplatí nás stát jako jiné církve. Samozřejmě ti, co se zúčastňují společných setkání, které se konají v pronajatých prostorách, nebo seminářů v pensionech, se podílejí na úhradě nákladů.

Nemáme formální členy, tím méně nějaký členský seznam, nepřijímáme formálně nikoho za člena, ani také nikomu členství nerušíme.

Kdo chce dělat naši stezku, dělá ji zejména ve svém domově sám a chodí na naše setkání, když chce. Nejsou povinná.

Nemáme zájem o co nejvyšší počty příznivců, ale o poctivě a trvale usilující hledající.

Nepěstujeme dlouhé rozhovory nebo přednášky, ale společně mlčíme a soustřeďujeme se do nitra na Boha.

Vážíme si všech náboženství, studujeme jejich nauky a čerpáme z nich poučení pro svou stezku. Věříme v rovnost všech lidí před Bohem, ať jsou věřící, nebo i nevěřící bez rozdílů vyznání, pohlaví, národnosti atd.

K naší skupině se může připojit každý člověk, který hledá to co my, bez rozdílu svého vyznání, pokud přijme za svou duchovní praxi, kterou provádíme. Také se může od nás kdykoliv oddělit.

Nepovažujeme se v jakémkoliv smyslu za nejlepší nebo vyvolené a všechny takové představy odmítáme i v případech jiných věr a vyznání.

Sdílíme názor, že každý má právo na plnou náboženskou svobodu i na vlastní osobní přesvědčení a svobodně si je zvolit a provádět.

Ve své činnosti vycházíme plně z ústavy republiky, která zaručuje svobodu osobního i náboženského vyznání a jeho plné uplatňování. Stát a také nikdo jiný není oprávněn do využívání tohoto ústavou zaručeného práva zasahovat a nějak je omezovat. Taková činnost je protiústavní a porušením evropské listiny lidských práv. K takovému jednání není nikdo oprávněn. Je jen výrazem náboženské nesnášenlivosti neboli náboženským rasismem.

 
Cíl naší duchovní cesty

Cílem naší duchovní cesty je dosažení poznání Boha v nás neboli našeho pravého Já v souladu se Starým zákonem a Ježíšem, kteří nás učí: „Pravím vám, bohové jste! To slovo nemůže být zrušeno.“

Naše nauka je založena na původním, pravém učení Mojžíše a Ježíše, Buddhy, Krišny, islámu a dalších představitelů všech náboženství.

Naší hlavní metodou je hledání a zkoumání našeho pravého Já, Krista, átman, naší buddhovské podstaty, která je původní duchovní metodou všech náboženství. V naší době ji obnovil a šířil Ramana Maháriši. Je známá jako átmavičára.

 
O naší praxi

Naše stezka není nová, ale naopak je prastarou původní naukou, kterou spisovatel A. Huxley ve své stejnojmenné knize nazývá „věčnou filosofií“.

Tato nauka je obsažena v základech všech náboženství.

Její osobní praxe začíná vždy důkladnou očistou charakteru hledajícího. V tom se plně shoduje s požadavky všech náboženství. Bez ní je každý další pokrok na stezce k Bohu nemožný. Je to, jak říká Ježíš, „stavění základů domu na písku“ nebo „lití vody do děravých sudů“.

Čistíme se od všeho zlého, zejména od takzvaných „smrtelných“ hříchů, které usmrcují veškerý náš duchovní život. Jsou to zejména nenávist ve všech svých projevech včetně nesnášenlivosti, pýchy a další.

K očistě slouží i prováděná vnitřní pránájáma, což je prastará metoda všech cest k Bohu. Je soustředěním na působení božské tvořivé a životní síly v nás. Když je probuzena k činnosti, začíná nás čistit od všeho zlého a Bohu nepřátelského. Naše stezka nevyžaduje vegatářství, celibát, odchod od rodiny nebo ze světa, i když dočasné uchýlení se do ústraní v rámci snahy po dosažení cíle stezky může být velmi užitečné.

 
O našem úsilí

Základem našeho duchovního snažení je osobní každodenní a nepřetržité úsilí každého hledajícího. Skládá se z denní vytrvalé formální praxe a z udržování v duchovní úrovni v průběhu denních činností. Nedělíme život na meditaci a ve světě, ale snažíme se žít duchovně stále.

Heslo: „Modli se a pracuj“, chápeme tak, že se věnujeme neustále a trvale různým způsobům modlitby neboli meditace, ať jsme činní, nebo v klidu. Nikoliv tak, že se někdy modlíme a někdy pracujeme, ale snažíme se o nepřetržitou modlitbu, jak nás nabádají duchovní autority všech náboženství včetně Ježíše.

Naši přátelé vytvářejí zcela neformální duchovní skupinky, které se scházejí ke společným meditacím „po domech“ jako prví křesťané. Scházíme se i na veřejných meditacích v Praze a dalších městech a na seminářích.

Tak vytváříme zcela neformální neorganizované duchovní společenství s cílem společně usilovat o poznání Sebe, našeho pravého Já, Boha v nás. To, co nás spojuje, je společná a přece ryze osobní duchovní praxe každého z nás. Právě toto úsilí a dobrá úroveň společných meditací je velkou a skutečnou duchovní pomocí všem, kteří se našich setkání zúčastňují.

Našich setkání se zúčastňují i ti, kteří dosáhli poznání sebe prováděním naší stezky. Svou přítomností pomáhají druhým dosáhnout totéž.

Našim přátelům se tak dostává pomoci tří klenotů, jak říkají buddhisté. Jsou to dharma – jasná nauka o praxi dosažení poznání, dále sangha – duchovní společenství, a pomoc „buddhů“ – těch, kteří dosáhli poznání sebe. Tak mají veškerou možnou duchovní pomoc. Kdo upřímně hledá, měl by ji využít ve vlastní prospěch.

Naším přesvědčením je, že návrat k Bohu, jeho poznání zejména v našem nitru jako Mojžíšovo, Ježíšovo, ale i Ramany Mahárišiho pravého Já, výhradně záleží od našeho vlastního duchovního úsilí, které nelze ničím nahradit.

Spása z pouhé příslušnosti k nějaké církvi „vyvolených“ neexistuje. To, co rozhoduje, je dosažená vnitřní duchovní úroveň každého věřícího. Tu lze docílit pouze vlastním osobním úsilím a nijak jinak. Právě pomoc v tomto úsilí nabízíme.

Pouze nabízíme, ale nevnucujeme. Neobracíme druhé na naši víru, ani si nemyslíme, že je naše praxe cesty k Bohu jedině možná.

Jelikož ji učí všichni duchovní velikáni minulosti i přítomnosti od Mojžíše, Buddhy, Ježíše až po Ramanu Mahárišiho, domníváme se, že je cestou nejpřímější.

 
Stezka poznání sebe – nejvyšší stezka

Základem všech nejvyšších stezek je stezka poznání Sebe, našeho pravého Já, jak ji učili všichni duchovní učitelé. Je hledáním našeho pravého Já, Krista v nás, átman, naší buddhovské podstaty.

Metodou, která vede k jeho nalezení, je átmavičára, obracení pozornosti na vědomí, kterým jsme, právě tímto vědomím. Tím docilujeme uvědomění sebe v našem božském Já jsem a soustředěním na ně a přenášením totožnosti do něho rozvíjíme svůj duchovní život v něm.

Praxe této stezky je podrobně podána v knihách:

Základy jógy a mystiky

Královská jóga

Učebnice átmavičáry

Ježíš Kristus a Ramana Maháriši

Život v Duchu svatém, 1. a 2. díl

CD č. 5 – Cvičení vnitřní pránájámy

CD č. 6 – Meditace na pozorovatele a uvědomění sama sebe je přímým návodem, jak hledání Já může každý provádět. Vede hledající v průběhu jejich denních meditací krok za krokem postupně od nejsnazšího kroku k obtížnějšímu, a nakonec k nalezení jejich pravé, duchovní podstaty. Hledající na této stezce dosahuje postupně osvícení a nakonec vysvobození.

Pro ty, kteří nejsou přitahování stezkou poznání sebe nebo se na ni připravují, je určena základní praxe obsažená v knize Stezka světla.

 
Rady pro začínající


Základní stezka

Zahrnuje základy praxe vnitřního duchovního života všech náboženství – jógy, mystiky, buddhismus, súfismu a dalších.

Ti, co právě začínají s duchovním životem, naleznou vyčerpávající poučení o základech jógy a mystiky v následujících knihách:

Základy jógy a mystiky

Stezka světla

Vnitřní život

CD č. 5 – Vnitřní pránájáma poskytne vedení při provádění vnitřní pránájámy.

Tato základní stezka je společná pro všechna náboženství a vyznání. Její projití vytváří základ pro rozvinutí vyšší duchovní praxe. Zahrnuje očistu a meditaci.


Naše praxe, která tvoří pokračování základní stezky, je obsažena v následujících knihách:

Královská jóga

Učebnice átmavičáry

Ježíš Kristus a Ramana Maháriši

Život v Duchu svatém, 1. a 2. díl

CD č. 6 – Meditace na pozorovatele a uvědomění sama sebe je meditační pomůckou pro ty, kteří meditují doma. Vede a provází je postupně meditační řadou na pozorovatele v nás. Začíná tím nejsnazším a postupně nás vede k uvědomění si toho, co nejsme – světem, tělem, myslí, prázdnem a končí uvědoměním si našeho pravého, božského Já, vědomí Já jsem.

 
Jak nastoupit přímou stezku k poznání sebe a Boha v nás

Naši stezku může nastoupit každý bez výjimek, i když nemá mistra, a úspěšně si na ní vést. Pro dosažení poznání je nezbytná pomoc mistra. Ta zákonitě přijde, je-li žák svým úsilím dostatečně připraven.

Prvým krokem je obstarání si uvedené literatury, buď pro základní stupeň praxe, nebo pro stezku poznání sebe, a její prostudování.

Současně podle uvedených návodů si vybereme příslušnou denní praxi a hned ji začneme provádět.

Je vhodné navštívit naše meditace nebo seminář, a tak se s naší praxí seznámit přímo prostřednictvím těch, kteří ji úspěšně provádějí.

To je velká pomoc zejména pro úplné začátečníky.

 
Závěr

Toto je stručné shrnutí toho, co jsme, co děláme a co je naším cílem. Podrobnější informace jsou v uvedené literatuře a také na tomto webu

 
Pohled religionistiky na naši stezku

Praxe, kterou Jiří Vacek učí, vychází z ústní instrukce, kterou udělil Ramana Maháriši F. Humphreysovi, jež zní: „Neupínejte svou pozornost na všechny tyto proměnlivé věci života, smrti a jevy. Nemyslete ani na proces jejich vidění či vnímání, ale pouze na to, co všechny tyto věci vidí.“ (Tak pravil Ramana Maháriši, dílo a učení mudrce v jeho vlastních slovech, přeložil a uspořádal Jiří Vacek, Praha 1996, s. 16). Jiří Vacek tuto Mahárišiho poučku rozvinul do několika stupňů, které popsal především v knize Královská jóga. Tuto praxi učí na seminářích a dvouhodinových veřejných meditacích.

Josef Šťastný