Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak naši umělci velebí nacistické zločince

13. 9. 2013

Jiří Vacek

Někteří naši umělci, kteří jsou štědře podporování penězi od sudetoněmeckých organizací, tvoří jedno dílo za druhým. Snaží se nám v nich dokázat, jak ti Němci za války byli hodní a Češi zlí a špatní. Natočit film o vyvraždění například Českého Malína je ani nenapadne. Za ten by od sudeťáků peníze nedostali.

Nedávno vzbudil velkou pozornost film o esesákovi Schindlerovi, tuším s názvem „Schindlerův seznam“, jak tento esesák ušlechtile zachraňoval před smrtí vězně z koncentráku.

Po přečtení článku „Oskar Schindler byl sudetoněmecký zrádce a špion“, z Českých národních listů z 7.9.2013, je zřejmé, že jde o velký podvod a záměrnou dezinformaci, která je součástí protičeského plánu části německé společnosti. Cílem tohoto plánu je novodobá forma revanše, nyní nacistického.

Soustavnými pomluvami Čechů a vyzdvihováním chování Němců se přepisují dějiny. Když je Němci nemohou zakázat učit, jako je zakázali za války, tak je alespoň přepisují. Nacističtí zločinci, včetně sudeťáků, jsou líčeni jako odpůrci nacistů nebo alespoň jako nevinné oběti zlých Čechů s cílem odvrátit pozornost od nepopiratelné skutečnosti, že celý německý národ včetně žen a Hitlerjugend zůstal Hitlerovi věrný až do poslední minuty války.

Nikomu z Němců nevadily ani hrozné zločiny proti lidskosti, které hromadně páchali v celé Evropě, ale naopak ještě koncem války pomáhali včetně německých žen a dětí, chytat uprchlé vězně z koncentráků. Likvidovali je buď sami nebo předávali esesákům, kteří je pak umlátili. Není znám případ, že by například německé ženy nosily jídlo hladovějícím vězňům z pochodů smrti. Vzpomínky vězňů v tomto směru vypovídají zcela jasně: nedočkali se jakéhokoliv soucitu, natož pomoci.

Z uvedeného článku vyjímám.

Oskar Schindler, kterého svět zná díky jeho vypočítavé záchraně Židů v jím řízené pobočce koncentračního tábora v Brněnci, byl už před válkou sudetoněmeckým vlastizrádcem a německým špiónem. Dodnes figuruje na československém a polském seznamu válečných zločinců.

„Oskar Schindler se stal hlavní postavou známého Spielbergova filmu, který položil základ ke vzniku falešné legendy světového formátu. Ve skutečnosti byl Schindler válečný zločinec, který po válce unikl zaslouženému trestu. Mnozí Češi toho za války pro Židy udělali mnohem více, jak on,“ tvrdí Gruntová. Podle ní byl Schindler vším možným, jen ne šlechetným a nesobeckým zachráncem Židů. Zamlčuje se mimo jiné i to, že Schindler už 1. 11. 1938 dobrovolně vstoupil do nacistické strany NSDAP, kde dostal členské číslo 6 421 477. Jeho členská karta dosud leží v Bundesarchivu v Berlíně.

 

Vydělával na smrti druhých

Po německé invazi do Polska v září 1939 byl Schindler mezi prvními, kteří se snažili z okupovaného Polska něco ukořistit. Stal se tzv. arizátorem židům zkonfiskované továrny v Krakově, kde.díky svým úplatkům představitelům německé okupační správy vydělával na zakázkách pro SS a Wehrmacht až do podzimu 1944, kdy byla jeho fabrika před vítězně postupující Rudou armádou evakuována do pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v Brněnci u Svitav. Ještě předtím spolupracoval s Adolfem Eichmannem v rámci jeho protižidovských aktivit a na pokyn samotného šéfa SS Heinricha Himmlera měl vycestovat na diplomatický pas do Turecka na separátní jednání o mír se západními spojenci.

V Brněnci až do 2. května 1945 vyrábělo zhruba 1000 nucených dělníků (ne všichni byli Židé, jejich přesný počet dosud nikdo nezjistil - pozn. redakce) pro Němce dělostřeleckou munici. Minimálně 42 jich za tu dobu následkem týrání zemřelo a jsou pohřbeni v okolních obcích. Ještě před příchodem Rusů ale Schindler uprchl na západ, pod ochranu Američanů.

 

Pro Československo i Polsko je Schindler stále válečným zločincem

Schindlerovi aktivity proti rodné zemi v letech 1936-39 i Polsku v rámci diverzních příprav v srpnu 1939 vedly obě země k tomu, že po vítězném konci 2. světové války zařadily tzv. sudetského Němce Schindlera na seznamy válečných zločinců.

„V průběhu léta a podzimu 1945 probíhalo šetření o spolupracovnících abwehru na Ostravsku, které bylo shrnuto do zprávy datované 7. listopadu 1945. Ta obsahuje i seznam agentů, kteří pracovali v regionu, a pod pořadovým číslem jedna je v něm uveden Schindler Oskar, krycí jméno Osi. V téže zprávě je pak Schindler zapsán rovněž v soupisu hledaných konfidentů a spolupracovníků, a to pod pořadovým číslem dvě,“ cituje Gruntová zprávu zachovanou v ABS v signatuře 12456. Znovu se Schindlerovo jméno objevuje na seznamu čs. bezpečnostních složek 22.6.1946, už pro Mezinárodní soud v Norimberku. Jedná se o evidenci válečných zločinců. „K jeho tehdejšímu pobytu je uvedeno, že se má zdržovat v Rakousku nebo Švýcarsku,“ sdělila naší redakci Gruntová.

Ačkoliv existuje o vlastizrádném jednání tzv. sudetského Němce Oskara Schindlera řada důkazů, a tento prospěchář figuruje dosud na seznamu československých a polských (proněmeckých) válečných zločinců, dostal Schindler díky chytře překrouceným faktům a zamlčeným skutečnostem v Izraeli titul Spravedlivý mezi národy. Dokonce i u nás, ve Svitavách, má protičeskoslovenský zločinec a agent Abwehru a Gestapa svou expozici v muzeu ve Svitavách. Což je vzhledem k jeho celoživotnímu jednání vůči vlastní zemi dost nepochopitelné.

 * * *

Umělci a novináři, kteří se k takovému jednání propůjčují, se přímo řadí do skupiny lidí, která popírá holokaust. Jelikož jeho popírání je trestné, tak alespoň obhajují nacistické zločince jinými způsoby.