Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válečná generace (třetí díl filmu)

12. 11. 2015

Jiří Vacek

(viz předchozí článek Němci o sobě)

Včera večer jsem se v nemocnici díval na třetí díl filmu. Musím říci, že po dramatické stránce film skutečně vrcholil tak působivě, až jsem se bál, když jsem si naplno uvědomil, jak strašlivé hrůzy jsou na tomto světě možné. Až jsem litoval, že jsem požádal o možnost shlédnutí.

Jako vždy film trochu stranil Němcům – více se zaměřil na ty relativně „lepší“, až vzbuzoval s nimi i soucit, i když plně platí, že si všichni své utrpení zapříčinili tím, že podlehli slibům nacistů, jak báječně se budou mít, až si rozdělí po válce svět jako svou kořist.

Pokud bereme film z citovým odstupem bez nepravého soucitu s Němci, pak je názorným odkrytím působení zla v lidských myslích.

Zlo na začátku vždy slíbí ráj, když je přijmeme za své a jednáme s ním v souladu. Na začátku dokonce často zlo vítězí, jako vítězili Němci na začátku války. Vítězství, porážka SSSR se zdálo být dokonce již dosaženo. Opojeni domnělým vítězstvím se Němci o to víc dopouštějí těch nejhorších zločinů v prvé řadě na Židech a východních Slovanech.

Pak zákonitě nastává zvrat. Zlo začíná přinášet to, co jedině umí: průběh války se obrátí, přicházejí porážky a s nimi i čím dál tím větší utrpení těch, kteří svodům zla podlehli. U těch nikoliv charakterově nejhorších současně svítá poznání, na jakém zlu se podíleli a podílí a s tím i uvědomění, jaké utrpení jim válka, kterou tolik vítali, přináší a ještě přinese.

Rádi by se z celé zoufalé situace nějak osvobodili, ale nemohou ani k tomu nemají dost odvahy. Ač se jim vraždění nelíbí, přece vraždí dál. Dobře si uvědomují, jak by dopadli, kdyby se zlu vzepřeli.

Tak „hodný“ Němec zavraždí 12 Rusů jen proto, že nechce být sám popraven. Před tím „hodná a slušná“ německá ošetřovatelka prozradí, že její kolegyně je Židovka. Pak měla výčitky svědomí, že ji gestapo zavraždilo. Ti nejhorší zabijáci v německé uniformě zoufale vraždí ještě víc, jen aby unikli prohře a následnému trestu.

Ve filmu je názorně a jasně vidět, jak zlo nepouští nikoho ze své zlé moci. Lidé v jeho moci nemohou s konáním zla přestat vlivem strachu a následků předchozího zla, které páchali.

Pak dobrovolně nebo nedobrovolně páchají zlo v zoufalé snaze, že tím od sebe odvrátí následky zla, kterého se dopustili. Snaží se však marně a zlo, které přijali za své, je stále více a více svým zlem ovládá. Vraždí nevinné obyvatele Ruska, jen aby nebyli sami zastřeleni. Jejich situace se stává neudržitelná, jejich utrpení nemá konce a žádné snadné řešení pro ně neexistuje. Ježíšovo: „Neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře“, se na nich plně projevuje. Názornější příklad jak zlým pánem je zlo, lze jen stěží nalézt.

Hlavní poučení z filmu je, že zlo ty, které ovládne, nepouští ze své moci. Ty, kterým vládne, nutí k páchání dalšího zla, aby zabránilo zlému dopadu zla předchozího. To se zákonitě nedaří a tak řetěz zlých skutků se vytváří neustále a do nekonečna. Výsledkem je nikdy nekončící utrpení.

Vzepřít se této zničující moci zla je možné jediným způsobem: přitakat plně, celou svou bytostí dobru, obrátit se o pomoc k Bohu a přijmout plnou a vědomou zodpovědnost za sebe.

Není to lehká cesta. Když jsme dlouho sloužili zlu, nemůžeme očekávat rychlou a účinnou nápravu. Jiné správné a účinné řešení však neexistuje.

Pomocí, jako vždy, je milost boží a odpuštění hříchů. Bez ní, bez jejího získání sami mnoho nezmůžeme.

 


 Více informací o filmu: http://www.csfd.cz/film/302595-valka-generaci/zajimavosti/?type=film