Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zemřel Otto Habsburg

5. 9. 2011

Jiří Vacek

Zpráva z Lidových novin 18.7.2011, cituji:

„Za účasti více než deseti tisíc diváků byl v sobotu ve Vídni pohřben Otto von Habsburg, nejstarší syn posledního rakouského císaře Karla. Pohřební rituál začal odpoledne ve svatoštěpánské katedrále zádušní mší. Tu sloužil z pověření papeže arcibiskup vídeňský, kardinál Christoph Schönborn a pomáhali mu příslušníci vysokého kléru ze všech zemí bývalé monarchie – mezi nimi i arcibiskup pražský Dominik Duka či biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Po bohoslužbě se před katedrálou zformoval pohřební průvod se třemi a půl tisíci účastníky...“ Konec výňatku.

Čím si zasloužil pohřeb, na který se sjela bývalá šlechta zejména Rakouska-Uherska včetně našeho ministra zahraničí pana Schwarzenberga a papežovu přízeň?

Přesně vzato pouze tím, že se narodil jako Habsburk a kdyby Habsburkové zůstali u moci, byl by císařem. Jenže právě národy, kterým vládli, je svrhly. Jinak byl také členem Evropského parlamentu jako stovky jiných.

Jeho oslavy jako význačného demokrata jsou přehnané. Jistě byl proti Hitlerovi – ten byl přece jeho konkurentem v usilování o moc. Naproti tomu strávil několik let ve Španělsku pod ochranou generála a diktátora Franka. Jeho Španělsko bylo fašistické a nikoliv demokratické. Za Frankovy vlády demokraté ve Španělsku utíkali, pokud nebyli ve vězení nebo dokonce vražděni. To Habsburkovi zřejmě nevadilo. Skutečně divný demokrat.

Po válce se spojil se sudeťáky proti naší republice a bojoval proti Benešovým dekretům a odsunu. Čechům vytýkal, že rozbili Rakousko-Uhersko. Nepochopil celý život, že je rozbili sami čeští Němci. Jejich menšina se nechtěla vzdát privilegií, které měli a nadvlády, kterou nad námi měli v naší vlastní zemi.

Společnost našeho arcibiskupa, brněnského biskupa, našeho ministra zahraničí pod patronací papeže na Habsburkově pohřbu je určitě pro zájmy našeho státu znepokojující.

Oslavování Habsburka jako výjimečné a vznešené osobnosti celoevropského významu je názorným zkreslováním skutečností. Národy, kterým Habsburkové vládli, je po 1. světové válce svrhly včetně samotných Rakušanů. Pro své osobní zájmy zatáhli Čechy, Slováky, Maďary i vlastní Rakušany na čtyři roky do války, která stála statisíce životů všech těchto národů a zničení jejich hospodářství válkou. Za toto si zaslouží obdiv?

President Beneš byl skutečný demokrat a úspěšný bojovník proti Hitlerovi. Zasloužil se o vznik našeho státu i o jeho udržení a obnovu po 2. světové válce. Právě lidé, kteří se sjeli na Habsburkově pohřbu nejen presidenta Beneše neuznávají, neobdivují, ale dokonce i nevybíravě a lživě pomlouvají. Jejich počínání je o to nebezpečnější, protože se halí do vznešeného roucha. To pravdu, kterou uvádím, rozhodně nezakryje.