Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokyny k praxi a chování na meditačních setkáních podle Jiřího Vacka

Vážení přátelé,

pro naše intenzivní meditační setkání platí níže uvedené informace a závazná pravidla, která je třeba dodržovat v zájmu co největšího duchovního prospěchu všech zúčastněných.

Jedná se o intenzivní meditační seminář určený pouze pro předem řádně a závazně přihlášené zájemce.

Je žádoucí mít nastudovánu základní literaturu o naší praxi, zejména Královskou jógu a Učebnici átmavičáry.

Intenzivní meditační setkání není rekreace, ale naší snahou o co nejintenzivnější prohloubení. Aby naše snaha byla úspěšná, je nutné dodržovat základní pravidla:

Snažíme se neustále řídit dle poučky Ramany Mahárišiho: „Kdo právě teď nedělá átmavičáru, dělá lokavičáru."

Proto zde zbytečně nerozvíjíme svou mysl a nepěstujeme, řečeno po křesťansku, tzv. smrtelné hříchy, tj. žádné negativní city a emoce jako jsou hněv, pýcha apod.

Následujeme Ježíšovo prvé přikázání lásky k Bohu a též přikázání lásky k našim bližním na stezce.

Neustále mějme na paměti, že: 3 klenoty jsou 3 největší poklady, se kterými se v tomto životě můžeme potkat.

Buďme k sobě ohleduplní, vstřícní a nerušme se navzájem.

Po celý pobyt neustále duchovně usilujme, ať už formálně či neformálně.

Mějme neustále na paměti, že pro nás není nic důležitějšího než spočívat jako od všeho pozorovatelného rozlišené nezaujaté a pozorující sebe si vědomé vědomí JÁ JSEM.

K formální meditaci přistupujme s odpovědností a připravení. Každý by měl být na svém místě 5 minut před zahájením meditace. Nerušme ostatní zbytečnými odchody a příchody během meditací.

Po 22:00 platí naprostý noční klid, nevyrušujeme své spolubydlící a sousedy ve spánku, žádné opouštění budovy do 6:30 ráno.

Kouření, alkohol a jiné drogy vyjma kávy, čaje apod. jsou naprosto zakázané a to v jakémkoliv množství.

Je třeba plně respektovat pokyny organizátorů a dodržovat ubytovací řád, se kterým budete seznámeni po příjezdu.

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost

 

přátelé Jiřího Vacka

 


pro bližší informace pište na meditace@pratelejirihovacka.cz nebo volejte na 776115504 – Martin Tomeš. Mailová komunikace je preferována.