Jdi na obsah Jdi na menu
 


CD 04 - Džňána jóga, stezka poznání pravého Já a mantra jóga

cd_4.jpgToto CD obsahuje nahrávku přednášky autora pro skupinu přátel v Ostravě. Hovoří nejprve krátce o józe obecně a dále pak především o džňána józe, to jest stezce poznání našeho pravého Já. Technická kvalita nahrávky odpovídá amatérskému záznamu, jelikož se předem nepočítalo s jejím zveřejněním. Obsahuje i dotazy posluchačů a odpovědi na ně. Dva dotazy se týkají praxe opakování mantry (mantra jógy) a autor v odpovědích na ně podrobně tuto praxi vysvětluje. Následuje ukázka společné tiché meditace, která ač obsahuje pouze „ticho“, silně vtahuje do nitra a navozuje pěkný meditační stav.


Výňatek z přednášky


Džňána jóga je filosofickou stezkou v původním a pravém smyslu slova filosofie. Je touhou a láskou k pravdě. Láska k pravdě a touha po ní jsou hnací silou stezkou poznání. Bez nich je nemyslitelná. Džňána tedy není stezkou výlučně rozumovou, jak se někdy chápe. Rozum se používá převážně na jejím prvním, analytickém stupni. Na jejím vyšším stupni se pak oblast rozumu a mysli opouští a vystupuje se do oblasti nadrozumové neboť pravda není vírou, ale skutečností myslí neuchopitelnou. Poznání pravdy se nedosahuje rozumem, ale jejím přímým uvědoměním vědomím.Tím jsou i dány předpoklady této stezky: je otevřená všem, kteří upřímně touží po poznání, a nikoliv pouze intelektuálům a lidem s vysokým vzděláním nebo s filosofickým zaměřením.

 


e-shop