Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistr

Správné pochopení, kdo je mistr a důsledků z toho plynoucích je na stezce k Bohu naprosto zásadní. Je tomu tak proto, protože bez Jeho pomoci není dosažení uvědomění Boha v nás ani vysvobození z nebožského světa možné. Mistr je sám Bůh, Jeho inherence, vnitřní přítomnost v nás.

V tomto skriptu nalezne čtenář jasné vysvětlení celé této záležitosti, získá potřebné informace či poučení kdo je mistr, kdo je mistrovská osobnost, jak se Mu vnitřně otevírat, jak se k Němu zevně i vnitřně chovat, co je to mistrovství, atd.

„Mistr v těle není osobnost, kterou vidíme a se kterou se stýkáme, ale sebe si vědomé božské vědomí Já jsem, které je doslova mistrovým životem.“

Dalšími tématy, se kterými je čtenář podrobně seznámen, jsou: volba žáka, úcta či neúcta k mistrovi či k mistrovské osobě, vztah mistr – žák, Jeho milost, spasitelé, praxe mez mistra, důležitost víry či náboženství, o pronásledování, o duchovních omylech, zázracích, o světcích, náboženské svobodě, obraně mistra, znacích dobré nauky, o skupině, o úloze mistra apod.

„Mistr září svého Já probouzí do vědomí totéž Já, které se nachází ve stavu nevědomosti ve všech lidech. Ti, kteří jsou dostatečně čistí a otevření Bohu, pomocí této záře Já dosahují poznání Sebe.“

Jedním z velkých duchovních omylů je nesprávné uctívání mistra – zaměňování Jeho vnitřního Božství za Jeho osobnost. V kapitole „Nepravé uctívaní mistra“ čtenář nalezne osvětlenu podstatu tohoto omylu a jak mu předcházet.

Jedním ze základních předpokladů správné duchovní praxe či správného života vůbec je přijmout správná přesvědčení. Ta nás pomáhají ochránit před mnoha omyly, kterých se velmi často díky našim nesprávným názorům dopouštíme. Výklad na toto téma je také součástí tohoto skripta.

Bude-li žák následovat nauku předávanou mistrem jsa provázen touhou po sjednocení se s Ním, pak se nejen vyhne mnoha nástrahám a zbytečným pádům na stezce, ale i dosáhne toho co On – života ve svém pravém božském Já.

 

Ukázka z knihy


Mistr a osobnost

To nejdůležitější o mistrovi a jeho pomoci žákům je shrnuto v následujícím.

Přesně vzato, když se říká, že je jen jeden mistr a je jím sám Bůh, neznamená to nic jiného než, že mistrem je vědomí Já jsem se svou inteligencí, mocí a láskou, které se projevují ve všech mistrech.

V tomto smyslu žádná osobnost jako taková není mistrem ani božská. To, co je ve spasitelích a mistrech božské, je vědomí Já jsem, které si uvědomili a sjednotili se s ním.

To vůbec na druhé straně neznamená, že tyto osoby si jako osobnosti nezaslouží naši úctu a lásku. I když nejsou „Bohem“, jsou jeho nástroji a průchody a mohou ve značné míře s vědomím Já jsem působit ve svém okolí. Tím pomáhají hledajícím dosáhnout poznání Sebe již svou pouhou přítomností. Mohou se také cílevědomě soustředit na pomoc ve vybraném jedinci nebo celé skupině, pokud jsou pro takový zásah splněny určité předpoklady na straně žáka.

Osobnost mistra není mistrem, ale na druhé straně není od něho oddělena, ale je s ním těsně spojena. Kam jde osobnost mistra, tam jde s ním i jeho vědomí Já jsem a tam také působí. To je ono starozákonní „chození s Bohem.“

 

Z obsahu


  • Vše podstatné o mistrovi a žácích
  • Kdo je mistr?
  • O chování k mistrovi
  • „Kdo mne zapírá před lidmi, toho já zapřu před Bohem.“ Ježíš
  • Zodpovědnost mistrů
  • Úloha mistra na stezce k vysvobození

 


e-shop