Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vědomá nesmrtelnost

14. 4. 1995

kn_vedoma_nesmrtelnost.jpg„Vědomá nesmrtelnost“ je překlad rozhovorů známého anglického spisovatele a mystika Paula Bruntona a Munugaly Venkataramiaha s Ramanou Mahárišim ze 30. let 20. století.

M. Venkataramiah, povoláním chemik, byl žák Ramany Mahárišiho, který v pozdější fázi svého života žil natrvalo v Ramanášramu a vedl si deník, kam si zaznamenával odpovědi Mahárišiho na dotazy návštěvníků a uctívatelů, díky čemuž vzniklo neocenitelné dílo „Rozhovory s Ramanou Mahárišim“. Rovněž tlumočil Mahárišiho odpovědi v tamilštině do angličtiny. Náměty rozmluv ve „Vědomé nesmrtelnosti“ jsou například: iluze zkušenosti světa a ega, náboženské klamy, jak ovládnout mysl, jak přichází poznání Já, různé druhy samádhi, význam a úloha mistra (gurua) a další. Shledáme, že Šrí Ramana Maháriši jako základ neustále zdůrazňuje nutnost poznání Sebe, našeho pravého Já – neustále tazatele nabádá k hledání, obracení pozornosti na Toho nebo To v nás, kdo nebo co si vše pozorované uvědomuje (včetně těla, myšlenek atd.). Rovněž často hledající nabádá k rozpuštění ega – odstranění klamu naší totožnosti s tělem a s myslí, i ve formě klamného pocitu „já konám“, „jsem činitelem“. Tyto rozhovory sice nejsou uceleným a cílevědomým výkladem duchovní nauky, avšak jsou zdrojem nesmírného poučení i velké duchovní síly, která je za slovy.

 

Ukázka z knihy


D … dotaz, O … odpověď

D: Jak sloučit život ve světě se stezkou?

O: Proč myslíte, že žijete ve světě, máte rodinu atd.? Když se uchýlíte do bezdomoví, budou vás pronásledovat myšlenky, že jste sannjásin. Ať žijete doma či v pralese, mysl vás stále obtěžuje. Ego je zdrojem myšlenek. Jestliže se všeho zřeknete, pouze nahradíte myšlenku hospodáře, hlavy rodiny myšlenkou sannjásina a svoje nynější okolí pralesem. Pouhá změna prostředí nepomůže, ale mysl musí být přemožena, ať se nacházíte kdekoliv. Jestliže toho můžete docílit v pralese, proč ne doma? Proč měnit okolí? Usilovat můžete právě nyní, ať se nacházíte kdekoliv. Prostředí vás nikdy neopustí. Podívejte se na mne. Opustil jsem domov. A co zde vidíte? Je to něco jiného než váš domov? To je důvod, proč se klade důraz na sahadža samádhi. Máme být v samádhi, tj. v našem prvotním stavu, samovolně i uprostřed světa. Jóga je pouze prostředek k soustředění.

D: Jak dosáhnout Já?

O: Není žádné dosažení. Kdyby Já bylo dosažitelné, znamenalo by to, že není zde a právě teď, že je nově získáváno. To, co se nabývá, bude také ztraceno, proto je to nestálé. Co není trvalé, není hodno úsilí. Proto říkám, že Já se nedosahuje. Vy jste Já. Již tu jste. Je skutečností, že si svého blaženého stavu nejste vědom. Nevědomost působí a zahaluje čistou Blaženost. Naše úsilí míří pouze k odstranění nevědomosti. Touto nevědomostí není nic jiného než nesprávné poznání. Nesprávnost spočívá ve ztotožnění Já s tělem, myslí atd. Tento klam totožnosti musíme rozpustit zkoumáním sama sebe a pak zůstane jen Já.

Neustále myslete na skutečné Bytí a pociťujte je. Buďte jím. Lpěte na něm. Vytrvale hledejte, dokud Já nezachytíte, čímž naleznete věčné Štěstí.

 

Z obsahu


  • Za jógou
  • Náboženské klamy; význam náboženství
  • Iluze prostoru, času a zevních objektů
  • Iluze zkušenosti světa
  • Iluze zkušenosti ega
  • Praktická filosofie
  • Mudrc jako ideál
  • Nejvyšší Skutečnost

 


e-shop