Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knižní novinky, právě vyšlo

15. 7. 2019

Knižní novinky, právě vyšlo

Z.R. Nešpor a kol.: Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století, 500 Kč.

Velmi potřebná příručka se základní informací o osobnostech necírkevních náboženství včetně jógy a mystiky. Obsahuje základní údaje známých učitelů jógy a mystiky jako manželé Tomášovi, B. Hejhal, K. Minařík, F. Drtikol, J. Kočí, K. Makoň, J. Vacek a mnoho dalších.

 

Stanislav Grof: Když se nemožné stane. Dobrodružství za hranicemi běžného vědomí, 400 Kč.

Kniha přináší mnoho zkušeností ze sezení s LSD, která se vztahují k našim minulým životům a podobným neuvěřitelným zážitkům, které dokazují znovuvtělování, platnost zákona karmy a objasňují synchronicitu.

 

Jiří Vacek: Vyprávění o vlastní cestě – edice Duchovní skripta, 120 Kč.

Skripta obsahují autobiografické vzpomínky autora na začátky a průběh jeho duchovní praxe, které čtenářům podává čtivou a motivující formou.

 

Jiří Vacek: Snadná cesta k Bohu a vysvobození – edice Duchovní skripta, 140 Kč.

Nejnovější skripta z této edice přináší přehledné shrnutí hlavních bodů duchovní praxe přímé stezky, která vede k vysvobození. Skripta též obsahují samostatný oddíl „Ještě o žácích a mistrech“, který pojednává o podstatě vztahu mistr-žák a o jeho hlavních zákonitostech.

Mnoho hledajících by se rádo vydalo na stezku k Bohu nebo dokonce hledalo své pravé Já, Krista, átman v nás, ale není schopno meditovat. Skripta „Snadná cesta k Bohu a k vysvobození“ nabízí řešení – praxi, která vede k Bohu nebo k poznání Sebe na základě využití síly mysli, která řídí pozornost vědomí a tím i jeho moc k Bohu nebo k našemu pravému Já a tak dosahuje jeho poznání.

Metoda je určena nejen těm, kteří hledají své Já, ale obecně všem, kteří touží po poznání Boha. Proto ji může využít každý bez rozdílů svého vyznání, pokud chce opravdu nastoupit přímou stezku k Bohu.

Pojednání současně odhaluje společnou zákonitost platnou pro všechna náboženství a stezky k Bohu. Jelikož je obecně platné, je využitelné všemi hledajícími.

Oddíl „Ještě o žácích a mistrech“ pak pomáhá hledajícím udržovat s mistrem správný vztah. Jelikož bez pomoci mistra nelze poznání dosáhnout, je pro zdar stezky pro žáka vrcholně důležité, aby se o pomoc mistra nepřipravil svým nevhodným chováním. Poučení o pravidlech správného chování k mistrovi, které pojednání přináší, je proto pro hledající velmi důležité.


Novinky lze momentálně objednávat přes náš email: objednavky@pratelejirihovacka.cz – postupně budou přidány i do nabídky našeho eshopu.