Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná meditace Stodůlky 10.09. 2016 - promluvy 1

10. 9. 2016

Zuzana Koubová

Stodůlky, 10. 9. 2016, vnitřní pránajáma

Vedla: Zuzana Koubová

 

Tak vás všetkých vítam na našej spoločnej meditácii, stretávame sa tu po tej dlhšej letnej pauze. Teraz – na podzim a v zime to bude všetko zase bežať tak ako vždy. Kvôli informáciám o ďalších meditáciách sledujte náš web, kde to bude vždy včas uverejnené.

Na úvod vyrizujem pozdravy od pána Vacka, ktorý sa dnes zúčastní druhej hodiny alebo jej časti, podľa toho, ako mu to jeho zdravotný stav dovolí.

My sa budeme tuto prvú hodinu venovať ako vždy vnútornej pránajáme, čo je technika očistná, ktorá nás zbavuje všetkých pokleslých energií a prekážok, ktoré nám bránia v pokroku na našej duchovnej ceste. Tieto prekážky sú energie, ktoré tvoria akúsi bariéru v tom, aby sme sa mohli vrátiť do nášho pôvodného prirodzeného stavu, do trvalého života v našej pôvodnej podstate, do vedomia Ja som. Pomocou vnútornej pránajámy tieto prekážky, tieto energie rozpúšťame, čistíme sa od nich a blížime sa tak vlastne k nášmu cieľu. Vnútorná pránajáma sa duchovným postupom vyvíja, čím sa budeme viacej čistiť, tým budeme zaznamenávať určité formy pokroku, vďaka ktorým sa nám bude lepšie dariť v meditácii. Takým prvým znakom postupu v očiste je ovládanie a ukľudnenie mysli, kedy dokážeme zastaviť jej tok, rozlíšiť sa od nej a smerovať pozornosť, bez toho, aby nás myseľ vyrušovala, na to vedomie, ktoré v nás pozoruje, ktoré si všetko uvedomuje a ktorým sme my sami. Keď sa nám ta očista podarí úplne, jej výsledkom je schopnosť obracať pozornosť na nás samých, na vedomie, ktoré si všetko uvedomuje, túto pozornosť tam udržať trvale až do úplného stotožnenia sa s našou pravou podstatou. Takže nie je to žiadna samoúčelná záležitosť, ale táto očistná technika podporuje prax átmavičáry – obracanie pozornosti na nás samých, alebo sebadotazovania sa.

Takže sa do nej pustíme. Na to, aby správne pôsobila, musíme dodržať niekoľko základných zásad. Podľa toho, kto je čoho schopný, predýchavame postupne celé telo buď pránou, vedomím, alebo svetlom. Musíme sa venovať pranajáme v postoji seba si vedomého pozorovateľa, ktorý je rozlíšený od tela, aj od výtvorov mysli, teda od všetkého, čo pozoruje. Vnútorná pránajáma funguje tak, že nám do vedomia vyplavuje nečistoty, ktoré práve tým uvedomením, rozlišením sa od nich a rozpustením vo vedomí - tým sa od nich čistíme, zbavujeme sa ich a premieňame tu energiu do nich vloženú naspäť do vedomia, takže musíme byť veľmi bdelí, dávať dobrý pozor, čo sa nám do vedomia vyplaví, nekomentovať to, nehodnotiť, nestotožňovať sa s tým, neprijímať to za svoje, ale nezaujatým pozorovaním to nechať vo vedomí rozplynúť, alebo to môžeme vytiahnuť nad hlavu, kde sa to samočinne rozpustí vo svetle.

Telo si rozdelíme na menšie časti, postupne predýchame celé telo, všetky jeho energetické centrá a pránické průchody a budeme sa otvárať pôsobeniu tej božskej sily v nás, ktorá nás vlastne čistí a necháme jej voľný priestor k pôsobeniu, nezasahujeme do toho vlastnou vôľou. Takže v rytmu zevního dychu nadychujeme z nekonečna a vydychujeme opäť do nekonečna - postupne všetky centrá a časti tak, ako ich budeme menovať.

Takže začneme na úvod duchovným srdcom.

Centrum nad hlavou.

Centrum pod nohami.

Pod nohami a v nohách sa usadzujú najhrubšie nečistoty, dáme si pozor, aby sme do nich nepadali, pomôcť si môžeme aj tým, že predychávanie spojíme s mantrou, ktorá nám jednak zosilní účinky cvičenia, a jednak sa ľahšie udržíme v prítomnom okamžiku a nebudeme padať do mysli.

Teraz predýchame nohy, budeme nadychovať z centra pod nohami, nádych viesť celými nohami až do prvej čakry a vydychovať naspäť opačným smerom.

Teraz budeme postupne predýchavať všetky energetické centrá, čiže čakry.

Začneme prvou čakrou s tým, že vždy nepredýchavame len tu samotnú čakru ako stred, ale aj celú príslušnú oblasť tela.

Druhá čakra.

Trojka.

Solar.

Štvrtá čakra.

Piata čakra.

Predýchame ruky v žehnacom geste, nadychujeme špičkami prstov celými rukami až do piatej čakry a vydychujeme opačným smerom.

Predýchame pečete a celú dolnú polovicu hlavy.

Šiesta čakra.

Predýchame mozog a všetky jeho centrá.

Centrum nad hlavou.

Predýchame průchod vyslobodení amrita nádhí, nadychujeme zo srdca nad hlavu a vydychujeme naspäť do srdca.

Na záver nadychujeme z centra pod nohami celým telom a sušumnou nad hlavu a vydychujeme do duchovného srdca.

Duchovné srdce je na pravej strane hrudi kúsok od hrudnej kosti.

* * *

Kto chce mať plný prospech z našich meditácií a seminárov, mal by si naštudovať základné knihy, a to Základy jógy a mystiky, Královská jógaUčebnice átmavičáry.

Pokiaľ bude schválená tá elektronická evidencia tržieb, ohrozí to náš prímy predaj kníh, tak nie je isté, či ešte bude ta možnosť. Pokiaľ niečo potrebujete, tak neváhajte s nákupom.

Ďalší termín meditácie je tu vo spolkovom dome 15.10. Všetky informácie o ďalších spoločných meditáciách a seminároch budú uverejnené na našom webe www.pratelejirihovacka.cz .

Ďalej je tu možnosť zaplatiť zálohu na ten říjnový seminár v Montanii u Martina Tomeše. Máte tu vystavené všetky knihy pana Vacka, ako aj hodnotnú duchovnú literatúru z iných nakladateľstiev a od iných autorov, sú tam knihy s kresťanskou tematikou, z budhizmu. Tie diela, ktoré sa nepodarilo vydať knižne, sú tam vo forme xeroxov, ďalej sú tam CD podľa ktorých môžete doma praktikovať, pokiaľ nemáte možnosť niekde meditovať v skupine. Je tam CD č. 5 s vnútornou  pránajámou, ktorou tu robíme, aj CD č. 6, kde je meditácia na pozorovateľa, čo budeme robiť tu druhú hodinu. Ďalej sú tam fotografie majstrov na naladenie a naviazanie duchovného kontaktu pri meditácii. Využijte prestávku na to, aby ste si to prehliadli a kúpili, pretože po meditácii to budeme musieť rýchlo zbaliť. Takže prestávka do štvrť.