Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná meditace Stodůlky 12.11. 2016 - promluvy 1

12. 11. 2016

Zuzana Koubová

Stodůlky, 12. 11. 2016, vnitřní pránajáma

Vedla: Zuzana Koubová

 

Na týchto spoločných meditáciách sa venujeme praxi átmavičáry, ktorú robíme podľa učení Ramany Mahárišiho. Túto prax máme rozdelenú na dve časti: prvú hodinu sa venujeme vždy vnútornej pránajáme, druhú hodinu je to prax seba si vedomého pozorovateľa, ktorá je metodickou radou, ktorá končí práve tou spomínanou praxou prímej átmavičáry.

Pán Vacek z dôvodu vysokého veku a zdravotného stavu sa zúčastní len druhej hodiny.

Ešte pripomínam pre tých, ktorí sú tu noví, že kto chce mať plný prospech z našich spoločných meditácií, seminárov a bezpečne a rýchlo postupovať na stezke, všetky potrebné informácie nájde v základných knihách, ktoré sú tri: Základy jógy a mystiky, Královská jógaUčebnice átmavičáry. V týchto troch knihách máme všetky potrebné informácie a postupy na to, aby každý mohol meditovať sám a zvládol všetky problémy, s ktorými sa môžeme na stezke stretnúť.

Prax vnútornej pránajámy je technika očistná, funguje ako akýsi urychlovač na stezke. Stezka, ktorej sa my venujeme, je stezka priama, čiže je to stezka, ktorá je priamo zameraná na ciel a na jeho čo najrýchlejšie dosiahnutie. Práve preto potrebujeme túto očistnú techniku, ktorou proces očisty urýchľujeme. Zároveň je potrebné byť veľmi bdelí a vedieť správne pracovať so silami, od ktorých sa čistíme, aby sa nás nezmocnili a neodviedli nás zo stezky, takže je potrebná veľká bdelosť.

Začíname z postoja seba si vedomého pozorovateľa, ktorý je seba si vedomým pozorujícím vedomím a zároveň nie je ničím, čo pozoruje. Z tohto postoja sa postupne rozlišujeme od tela, od výtvorov mysli, všetkých duševných výtvorov, nie len jednotlivých myšlienok, ale aj od všetkých predstáv, nálad, citov, s tým, že ich nechávame postupne sa jednotlivo rozplynúť nezaujatým pozorovaním vo vedomí. Alebo pokiaľ sú príliš silné a strhávajú našu pozornosť, vytiahneme ich nad hlavu, kde ich necháme rozplynúť sa vo svetle.

Začíname z postoja seba si vedomého pozorovateľa. Pokiaľ to ešte nedokážeme, uvedomíme sa v najčistejšej úrovni, v akej dokážeme a z tohto stavu z nekonečna nadychujeme pránu, svetlo alebo vedomie Ja som, môžeme si to prifarbiť buď láskou, alebo spojiť to predýchavanie s mantrou, čím zosilňujeme účinky cvičenia. A vydychujeme opäť opačným smerom do nekonečna. Kto to už dokáže, tak nad hlavu. Postupne predýchavame celé telo, zásada je, že nesmieme žiadnu časť vynechať. Postupujeme od zdola nahoru a postupne predýchame celé telo, všetky jeho časti, všetky energetické centrá a dôležité energetické kanály. Tým telo nabíjame a oživujeme pránou, svetlom alebo vedomím a postupne nabíjame božskou silou, ktorú nechávame voľne pôsobiť z postoja „Buď vůle tvá“, s tým, že ona vie najlepšie, čo a ako má činiť.

Začneme najdôležitejším duchovným centrom z hľadiska tela a to je duchovné srdce, ktoré sa nachádza na pravej strane hrudi, na opačnej strane, ako je srdce fyzické. Predýchavame v rytme zevního dychu z nekonečna a do nekonečna.

Predýchame centrum nad hlavou.

Duchovné srdce a centrum nad hlavou sú dve najdôležitejšie duchovné centrá, preto je dobré vždy na začiatku pránajámy ich predýchať a nabiť silou, čím pozdvihneme celú úroveň pránajámy, a zároveň sa môžeme s výhodou o jedno z týchto centier opírať po čas celého cvičenia a čerpať z nich silu.

Teraz postupne predýchame celé telo. Začneme od spodku v centre pod nohami, kde sa sústredíme a budeme dýchať z nekonečna a opäť do nekonečna vydychovať pránu, svetlo alebo vedomie. V nohách a v centre pod nohami sa sústreďujú tie najhrubšie, najťažšie energie, preto si toho musíme byť vedomi a viac zabrať, aby sme to dokázali očistiť a presvetliť.

Predýchame celé nohy, nadychujeme z centra pod nohami, pránu vedieme celými nohami až do prvej čakry a vydychujeme opačným smerom.

Teraz začneme s predýchavaním jednotlivých čakier, čo sú energetické centrá, ktoré sú sústredené v páteři. Tým, že ich všetky postupne nabijeme pránou a očistíme, prána môže prúdiť hlavným energetickým kanálom sušumnou, ktorá je práve umiestená v páteři až nad hlavu. Tam vytvorí, pokiaľ je jej tam dostatok, duchovné svetlo, ktoré je najvyššou, ešte božskou energiou v prejave. Pri tých vyšších centrách od piatej čakry musíme dávať pozor na to, že musíme mať jazyk obrátený nahoru a opretý o patro, aby sa vytvorilo premostenie a prána mohla prúdiť aj do týchto vyšších centier. Ešte pripomínam, že tie jednotlivé časti tela, ktoré už sme pránou oživili a nabili, nepúšťame z vedomia, ale držíme ich v tomto očistenom a oživenom stave a postupne k nim pridávame ďalšie.

Začneme prvou čakrou a celou príslušnou oblasťou tela.

Druhá čakra.

Tretia čakra.

Solar a pas.

Štvrtá čakra.

Piata čakra.

Predýchame ruky v žehnacom geste.

Predýchame pečate a celú dolnú polovicu hlavy.

Šiesta čakra.

Predýchame mozog a všetky jeho centrá.

Centrum nad hlavou, celá nekonečná oblasť svetla.

Nadychujeme z centra pod nohami nad hlavu a vydychujeme opačným smerom.

Teraz opačne – nadychujeme z centra nad hlavou dole pod nohy a vydychujeme opačným smerom naspäť nad hlavu.

Predýchame duchovné srdce.

Nadychujeme zo srdca nad hlavu a vydychujeme opačným smerom.

Nadychujeme z centra pod nohami nad hlavu a vydychujeme do srdca.

* * *

Môžeme skončiť. Ešte tu mám pred prestávkou pár informácií. Najbližšia spoločná meditácia je tu opäť v Spolkovom dome 10.12. Ďalšie termíny meditácií budú uverejnené na našom webe www.pratelejirihovacka.cz.

Máme tam vystavené všetky knihy, celé dielo pana Vacka, aj niektoré vybrané tituly z iných nakladateľstiev zo všetkých náboženstiev a duchovných smerov. Využijte prestávku na to, aby ste si prohlédli a doplnili, čo potrebujete. Je možné, že priamy predaj kníh bude musieť byť ukončený, tak využijte tu možnosť, pokým tu ešte je.

To je všetko, prestávka do štvrť.