Jdi na obsah Jdi na menu
 


Deník JV září 2007 (2)

20. 10. 2007

Jiří Vacek

11.9.07

Dokončili jsme a předali do tisku „Průvodce stezkou poznání sebe“.


SMS, 15.9.07

Dobré ráno, jen díky vaší nauce rozumím řádkům J. Böhmeho. Ať je vám oběma dobře. Naberte sílu, kterou vám odčerpáváme. S úctou a láskou a velikými díky.

Zdraví Jirka Černý. Snažím se nemračit…


19.9.07

Již delší dobu se chystám napsat článek o neshodách mezi hledajícími a jejich řešení. Považuji tento námět za velmi závažný. Myslel jsem, že jej dnes ve středu dopoledne napíši. Meditace je až od pěti odpoledne, mohu proto, až ustelu, uvařím snídani a umyju nádobí, psát. Šakti mě však poučila, že ne má, ale její vůle platí. Místo toho začala psát článek „O falešných prorocích a antikristech“. Takže jsem ji poslechl.


SMS Morávka, 25. září 2007, 9:46

Zdravím Vás, od začátku Morávky cítím silné duchovní vlivy. Často se za vámi vědomím přenesu a medituji s vámi na dálku. Meditační vliv je nejjasněji patrný v průběhu vašich formálních sezení. Stačí se naladit a skrze tento pomyslný most proudí duchovní síla, která pomáhá v soustředění na Já. Děkuji Vám za pomoc, které si vážím. Váš Michal Dočkal


Několik postřehů

Duch svatý snad lépe Duch boží je působením moudrosti a síly boží v těch, kteří se spojili s Bohem. Je činností Otce v synovi, v Kristu, brahman, v átman, Buddhova nezrozeného, někdy se říká prázdnoty v naší buddhovské podstatě. Tímto způsobem v nás Bůh pracuje a připodobňuje nás k obrazu svému. Tak se stává naším nejvyšším mistrem i učitelem ve škole Ducha svatého.

Lidstvo nepotřebuje chápat zločince, pochopení pro ně a jejich omlouvání, ale aby společnost dokázala před nimi chránit slušné občany.

Přesvědčení, že zločinci nejsou zodpovědní za své činy, že jsou obětí zevních okolností, a proto vyžadují zvláštní ohledy, ohrožuje sám základ a řád každé společnosti a otevírá cestu volnému působení zla.

Co je pro tento svět bláznovství, je pro Boha moudrostí. Blázen spoléhá na svět a na sebe, moudrý na Boha.

Absolutní dobro nedosáhneme prohlášením zla za dobro, ale jeho rozpoznáním a odstraněním.

Zlo nezmizí tím, že vše prohlásíme za dobré nebo dokonce božské. Tím mu jen usnadníme jeho působení.

Skutečně dobrý člověk dobře ví, co je zlé a co dobré. Kdo zlo nevidí nebo dokonce prohlašuje, že vše je dobré, je oslepen zlem.

Místo „odpusť nám naše viny“ je správnější se modlit: „Pomoz těm, kterým jsme ublížili“ a napravovat naše provinění všude, kde je to možné.

Každá pomoc druhým je vždy obětí. Proto musíme pomáhat moudře a nikoliv pouze ze soucitu: aby pomoc nepřišla na zmar, abychom nepoškodili vážně sebe nebo se dokonce nezničili. Síly a možnosti nikoho nejsou nevyčerpatelné, a proto je nutné s nimi rozumně hospodařit a vhodně je obnovovat.

Jen zlým lidem se líbí zlo, jako je komunismus a další. Vidí v něm dobro právě pro vlastní zlo.